ITALIA I JEJ NAJDAWNIEJSZA LUDNOŚĆ - Etruskowie

Najdawniejsza ludność Italii Wykopaliska archeologiczne stwierdzają istnienie człowieka w Italii zarówno w epoce paleolitu, kiedy żył w jaskiniach i trudnił się myślistwem, jak i w okresie neolitu i chalkolitu, który w Italii zaczyna się mniej więcej od połowy trzeciego tysiąclecia.

Życie codzienne w domu prywatnym w Italii w XIII-XIV w.

„Czas wolny” Niezależnie od pozycji społecznej i materialnej mieszkańcy Italii mieli czas wolny od pracy i innych pilnych obowiązków. Zima zmuszała mieszkańców Italii do pozostawania w domach, i tam spędzania wolnego czasu.

Środowisko naturalne Italii- powstanie rzymu

Przybyli później ILIRIOWIE opanowali południowo-wschodni cypel Italii, a Etruskowie, lud o niejasnym pochodzeniu (większość historyków przypuszcza, że przywędrowali oni z Azji Mniejszej) zajął Italię środkową, na północ od Tybru.

Juliusz II — wódz Italii

Zginął wszakże wniej wybitny wódz francuski Gaston de Foix, udało się więc koalicji stopniowo wyprzeć wojska LudwikaXII z Italii. Hasłem Włochów w tej wojnie było zawołanie: barbarzyńcy, precz z Italii.

ITALIA

Italia fara da se wł. nave senza nocchiero in gran temp es ta, z Boskiej Komedii, Czyściec, 6, 77, Dantego; o Italii. Wergi 1 i u sz o Italii (Georgiki, 2, 173). Z Italii, nm.

Sytuacja polityczna i kulturalna oraz społeczna w dobie panowania Ostrogotów nad Italią

– zdobycie Rzymu *  nowa armia pod wodzą Narsesa wkroczyła do Italii od strony Dalmacji *  klęska Ostrogotów pod Busta Gallorum w 552 r.

CESARSTWO RZYMSKIE NA WSCHODZIE - WOJNA Z OSTROGOTAMI W ITALII

Kiedy więc w tym samym roku Justynian odwołał Belizariusza z Italii dla obrony granicy wschodniej przed dywersją perską, Goci porwali za broń. Toteż zapadła tam decyzja wysłania silnej armii do Italii celem ostatecznego rozprawienia się z Gotami.

CESARSTWO RZYMSKIE NA WSCHODZIE - RZĄDY TEODORYKA W ITALII

Rządy Teodoryka były w Italii tak długo popularne, dopóki na Wschodzie dwór cesarski sprzyjał monofizytom, a wrogo był nastawiony do katolicyzmu.

CESARSTWO RZYMSKIE NA WSCHODZIE - NAJAZD LONGOBARDÓW NA ITALIĘ

Opisany powyżej podział ziem Półwyspu unicestwił tradycyjnie utrzymujące się dotąd dzielnice starożytnej Italii, Wprowadzając zaś na ich miejsce okręgi wyrosłe z nowej rzeczywistości, dał początek średniowiecznym Włochom.

Starożytny Rzym - Wojna z Tarentem (282 - 272 p.n.e) i podbój południowej Italii

Usadowieniem się Rzymian w koloniach greckich w południowej Italii poczuł się zagrożony Tarent (przodująca kolonia grecka na tym terenie).

Sytuacja w Italii w dobie dominacji Longobardów

  –  Rzym podbity przez  Franków, utworzenie państwa kościelnego -  Dezyderiusz  –  sojusze z możnymi frankijskimi niechętnymi do interwencji w Italii – królowa Bertrada -  interwencje Longobardów w Rzymie, Hadrian I wezwał na pomoc Karola Wielkiego, który w 774 r.

CESARSTWO RZYMSKIE NA WSCHODZIE - REORGANIZACJA ODZYSKANEJ ITALII

Dużo wreszcie złej krwi robiło mieszanie się administracji wzorem wschodnim do spraw kościelno-religij-nych, które cieszyły się dotąd w Italii autonomią.

KOŚCIÓŁ WŚRÓD NAJEŹDŹCÓW - Na Sycylii i w Italii

Inną sytuacjęmiał w północnej Italii. W ten sposób nabrali biskupi na północy większego znaczenia politycznego niż napołudniu i w środku Italii.

DZIAŁALNOŚĆ GRZEGORZA VII - W Italii

W północnej Italii znalazł papież poparcie margrabiego tuskulańskiego, Godfryda Lotaryńskiego, a potemwdowy po nim, Matyldy Toskańskiej, która oddała nawet swe posiadłości Kościołowi rzymskiemu,zachowując jedynie do końca życia ich używanie.

Italia

Mediolan, siedziba cesarska za Teodozjusza, stał się metropolią kościelną Italii północnej; później stanowisko to uzyskała Akwileja.

WIELKA WĘDRÓWKA LUDÓW I ZAŁAMANIE SIĘ CESARSTWA NA ZACHODZIE - WTARGNIĘCIE WIZYGOTÓW DO ITALII

  Pierwszym więc skutkiem upadku Stylichona była inwazja Wizygotów na teren Italii.

Klasztory w Italii, Galii i Hiszpanii

W Italii propagatorem i organizatorem życia klasztornego stał się Kasjodor (ok.

Starożytny Rzym - Podbój Italii

Po likwidacji królestwa i panowania etruskiego sytuacja Rzymu nie była łatwa. Jego pozycja w Lacjum nie była już tak silna jak w okresie królów etruskich. Narażonu był on na napór silnych jeszcze ciągle Etrusków , którzy nawet ok. 500 r. p.n.e mieli prawdopodobnie na krótko opanować Rzym. O klęskach...

Starożytny Rzym - Najazd Galów (plemion celtyckich) na Italię

Celtowie przekrocyli Alpy i wtargnęli na Nizinę Padańską atakując tamtejsze miasta etruskie. Po pokonaniu Etrusków pojawili się Celtowie w 386 r. p.n.e pod Rzymem. Rozgromiwszy Rzymian nad rzeczką Alią zajęli bez walki opuszczone przez mieszkańców miasto i częściowo je spalili. Bronił się jedynie...