Irracjonalizm

Czytaj Dalej

IRRACJONALIZM

Rozróżnia się: a) irracjonalizm bezwzględny, który od­rzuca w ogóle istnienie wiedzy spełniającej wymagania podyktowane przez rozum, uważając, że poznanie zależy od czyrmi-ków uczuciowo-dążeniowych; b) irracjonalizm względny, który oprócz wiedzy racjonalnej przyjmuje — na równi z nią albo i ponad nią — poznanie nieza­leżne od rozumu i doświadczenia, takie jak intuicja pozaintelektualna ...

IRRACJONALIZM

W znaczeniu potocznym irracjonalizm oznacza też zachowanie jawnie nie prowadzące do zakładanego celu. Irracjonalizm bywa często wynikiem dogmatyzmu i lenistwa intelektualnego.

Definicje - irracjonalizm, ludowość w literaturze, orientalizm

Irracjonalizm, poglądy filozoficzne przeciwstawne racjonalizmowi. Za twórcę irracjonalizmu uznaje się św.

Humanizm, racjonalizm i irracjonalizm wyjaśnij pojęcia; z jakimi epokami Ci się kojarzą, omów na przykładach

Irracjonalizm - prąd filozoficzny przeciwstawiający się racjonalizmowi i empiryzmowi, negujący poznawczą wartość rozumu. Irracjonalizm głosi szczególną rolę intuicji (Bergson) i kładzie nacisk na pozarozumowe środki poznania.

Racjonalizm i irracjonalizm

Irracjonalizm to doktryna idealistyczna, czerpiąca wartość obiektywnego poznania naukowego, któremu przeciwstawia pewne pozarozumowe intuicje.

FILOZOFIA EPOKI - IRRACJONALIZM

Artysta dociera do Boga poprzez sztukę opierającą się na intuicji i uczuciu.