Ironia tragiczna

Czytaj Dalej

Bohater tragiczny w literaturze antycznej, romantycznej i współczesnej

Bohater tragiczny w literaturze antycznej - Antygona, Kreon a) krótki zarys dziejów Antygeny przedstawiony przez Sofoklesa w tragedii; b) moment rozpoznania przez Antygonę sytuacji tragicznej, w jakiej się znalazła; — zakaz grzebania zwłok Polinejkesa wydany przez Kreona, - przeświadczenie Antygeny, że jej obowiązkiem jest pogrzebanie brata.

Bohater tragiczny w literaturze antycznej, romantycznej i współczesnej

Bohater tragiczny w literaturze antycznej - Antygona, Kreon a) krótki zarys dziejów Antygeny przedstawiony przez Sofoklesa w tragedii; b) moment rozpoznania przez Antygonę sytuacji tragicznej, w jakiej się znalazła; — zakaz grzebania zwłok Polinejkesa wydany przez Kreona, - przeświadczenie Antygeny, że jej obowiązkiem jest pogrzebanie brata.

Antygona i Kreon – miłość i nienawiść. Konflikt tragiczny w Antygonie Sofoklesa

Jest to postać tragiczna – zostaje sam wśród trupów swoich najbliższych, ogarnięty szaleństwem rozpaczy.

„Śmiejmy się z głupich choć i przewielebnych” – żart, drwina, ironia w Monachomachii I. Krasickiego. Istota poematu heroikomicznego

Krasicki posługując się subtelną bronią, jaka jest ironia i drwina, doskonale charakteryzuje bohaterów. Krasicki był mistrzem ironii, parodii i alegorii, za pomocą których szyfrował swą wypowiedź, gdy nie chciał, lub nie mógł mówić wprost.

Czy bohaterowie utworów Zeromskiego budzą w tobie podziw czy ironię?

Nie osiąga upragnionego celu, umrze w tragicznych warunkach, bowiem pomoc okaże się spózniona.

Tragiczny konflikt Konrada Wallenroda

"Konrad Wallenrod" powstał w Rosji, podczas przymusowego pobytu Adama Mickiewicza w tym kraju w latach 1824-1829, co było konsekwencją wyroku w procesie filomatów. Tak pisze o nim Janusz Kleiner: "Człowiek o dwoistym życiu - inny w otoczeniu wrogów, których pragnie złudzić i zniszczyć, inny w głębi...

Tragizm, drwina i ironia w prozie lat trzydziestych

Rzeczywistosc lat trzydziestych rysuje sie w powiesci w ciemnych, tragicznych barwach.

Konflikt tragiczny w "Antygonie" Sofoklesa

Wstęp •Antygona to dramat starogrecki; głos w dyskusji o prawie i władzy, toczącej się w Atenach  •Akcja jest oparta na konflikcie tragicznym, z historii rodu Labdakidów, do którego doszło po śmierci króla Edypa.

El Nino - TRAGICZNY POŻAR

Krajem, który najsilniej ucierpiał z powodu aktywności Dzieciątka, jest Indonezja. Pod koniec ubiegłego roku nawiedziła ją katastrofalna susza, a w konsekwencji gigantyczny pożar dżungli na wyspach Jawa i Borneo. Spłonęło kilkaset tysięcy hektarów lasu, a smog, który przedostał się do atmosfery...

IRONIA

IRONIA: 1) Właściwość stylu polegająca na sprzeczności między dosłownym znaczeniem wypowiedzi a jej znaczeniem właściwym, nie wypowiedzianym wprost, ale założonym przez autora. tragiczna), nowe znaczenia i motywacje zyskała w epoce —> romantyzmu (i.

WOLNOŚĆ TRAGICZNA, zbiór utworów poetyckich K. Wierzyńskiego

Myślą przewodnią tomu jest rozdarcie między ideą ofiarnego budowania siły i wielkości narodu w bezinteresownym wysiłku, a gnuśnym bezwładem i małodusznym egoizmem, tragiczne niezrozumienie między społeczeństwem pogrążonym w małości, a człowiekiem, w którego heroiczny żywot wcieliła się idea wolności.

IRONIA

Ironie W dialogach Platona — określenie po­stawy, jaką zajmował Sokrates wobec swoich rozmówców, przywdziewając ma­skę niewiedzy. Do sokratejskiej ironii nawiązywał S.

Tragiczny los białoruskiego poety w utworze Janka Kupały "Tarasowa dola"

Па творах Янкі Купалы можна прасачыць яго даўнюю цікавасць да братняга ўкраінскага народа, да яго гісторыі, культуры і літаратуры. Ён славіў шчырую дружбу, якая бярэ пачатак з далёкіх часоў. Паэт добра ведаў творчасць Тараса Шаўчэнкі, перакладаў на беларускую мову многія ...

Tragiczna komedia kupca Goriot - Ojciec Goriot

Francuska powieść realistyczna narodziła się w połowie XIX wieku, początkowo nie tyle jako antyteza wciąż jeszcze żywotnego i twórczego romantyzmu, ile jeszcze jedno jego oblicze. Realizm bowiem, tj. ów tak drogi romantykom koloryt lokalny, troska o zgodne z duchem epoki kostiumy, ściśle zlokalizowane...

Człowiek porażony wojną „Sennik współczesny” Tadeusza Konwickiego - Tragiczne istnienie

Czym jest Sennik, powieść otwarta na wielorakie interpretacje? Jest przede wszystkim portretem stanu duszy dojrzałego człowieka, który nie może się wyzwolić od złych wspomnień, od urazów, od przeżyć z czasów wojny i dramatu miesięcy powojennych. Bohater powieści, Paweł, w rozmowie z Józefem Carem...