Inwokacja

Inwokacja

Czytaj Dalej

„ Pan Tadeusz ” - geneza w świetle inwokacji i epilogu, tło historyczne, ramy czasowe.

Dziś piękność twą w całej ozdobie Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie” mówi wieszcz w „Inwokacji”   tęsknota za utraconym krajem dzieciństwa :   „ Dziś dla nas, w świecie nieproszonych gości W całej przeszłości i w całej przyszłości Jedna już tylko jest kraina taka.

INWOKACJA

INWOKACJA, rozpoczynająca poemat epicki rozwinięta > apostrofa, w której poeta zwraca się do muzy lub istoty boskiej z prośbą o inspirację i opiekę nad zamierzonym dziełem.