Inwentarz

Czytaj Dalej

Inwentarz żywy

Inwentarz żywy— wszystkie zwierzętaznajdujące się w gospodarstwie rolnym; ze względuna sposób użytkowania inwentarz żywy dzielisię na roboczy i produkcyjny.

Metody badań nad typologią inwentarzy kamiennych dolnego i środkowego paleolitu

Poza powszechnie znaną metodą opisową studiów nad inwentarzami kamiennymi, począwszy od lat pięćdziesiątych wprowadzono metodę statystyczną analizy inwentarzy kamiennych (F.

INWENTARZ ŻYWY

Przy zastosowaniu bieżącej wyceny ruchu i przyrostu pozostałych zwierząt (niezaliczanych do środków trwałych) pracochłonność ewidencji księgowej ulega znacznemu zwiększeniu, ponieważ wymaga dla konta syntetycznego ,,Pozostały inwentarz żywy” prowadzenia kont analitycznych ilościowo-wartościowych dla każdej grupy zwierząt, przy czym dla opasów i innych zwierząt w tuczu ewidencja powinna obejmować - oprócz ewidencji liczby sztuk - ewidencję ...

DOBRODZIEJSTWO INWENTARZA

kto przyjmuje spadek z dobrodziejstwem inwentarza, ten odpowiada za długi spadkowe albo tylko spadkiem, albo też całym majątkiem, ale jedynie w granicach wartości stanu czynnego (aktywów) spadku.

Inwentarz żywy

Wszystkie zwierzęta znajdujące się w gospodarstwie rolnym. Ze względu na sposób użytkowania i.ż. dzieli się na:

1) roboczy (pociągowy), służący do wykonywaniaprac polowych i transportowych;

2) produkcyjny, utrzymywany ze względuna produkcję mleka, jaj, wełny, mięsa itp.oraz w celu odchowania...