Intuicja

Czytaj Dalej

INTUICJA

Może to być: intuicja empiryczna — akt bezpo­średniego poznania przedmiotów ujmo­wanych zmysłami; intuicja intelektualna — akt bezpo­średniego poznania istot rzeczy.

INTUICJA

Intuicja jest cechą przypisywaną jedynie człowiekowi. intuicjonizm zakłada możliwość poznawania niektórych procesów i zjawiskbez poznania empirycznego.

Intuicja

W mniejszym stopniu władza poznawania intuicyjnego jest także właściwością ludzi. Oficjalnie jednak naucza się, że w niebie będziemy intuicyjnie oglądać Boga (zob.