Co to jest interpretacja

 

To tendencyjne naginanie faktów. Istotą jest to, by te fakty przedstawić zgodnie z własną postawą. Zaczynamy domyślać się jakie intencje rzeczywiste i ukryte miał nadawca, jakie kierują nim motywy. Proces ten zależy od kontekstu sytuacyjnego, w jakim nadany został przekaz (publicznie, na osobności)...

Interpretacja ISO 9001:1994

Wstęp

Ten tekst jest nieaktualny i nie należy go wykorzystywać do wdrażania systemów jakości. Zachowaliśmy go jednak dla tych, którzy piszą różnego rodzaju prace, w których poruszają kwestie historii rozwoju normalizacji w obszarze jakości. Z porównania różnych wersji norm można wyciągnąć...

Interpretacja ISO 9001:2000

Ten artykuł ma charakter wprowadzający. Wiele szczegółów dotyczących wdrażania i utrzymywania systemów zarządzania znajdziesz w jakością|kategorii zarządzanie jakością

W roku 2008 pojawiła się nowelizacja normy IS0 9001:2008. Wnosi ona jednak tylko kosmetyczne zmiany.

Wprowadzenie

Ta wersja normy...

Analiza i interpretacja reklamy TOP SECRET

W większości przypadków reklamy, przerywające film, na który długo czekaliśmy lub szczególnie interesujący program, bardzo nas denerwują. Jednak są wśród nich i takie, które, świadomie lub nie, chcemy zobaczyć ponownie. Cechują się one przede wszystkim oryginalnością, swego rodzaju wyjątkowością i są w pewien sposób nietypowe. Do takich reklam należy spot z najnowszej kampanii reklamowej firmy odzieżowej Top Secret. Treść reklamy Akcja reklamy toczy się w ...

Analiza i interpretacja „Przed prawem” Franza Kafki

„Przed prawem” powstało w 1914 roku, a jego pierwotny tytuł brzmi „Vor dem Gesetz”. Jest to niewielki utwór, tematycznie ograniczony do jednego wątku, ma luźną konstrukcję. Cechy te sprawiają, że „Przed prawem” uznałam za opowiadanie. Akcja rozgrywa się przed wejściem do prawa, którego pilnuje strażnik. Przychodzi do niego człowiek pragnący tam wejść. Pochodzi ze wsi. Strażnik zabrania mężczyźnie wstępu, jednak nie wyklucza, że będzie to możliwe ...

Interpretacja dramatu Zofii Nałkowskiej pt. „Dom kobiet”

Zofia Nałkowska ? jedna z najwybitniejszych wśród polskich pisarzy XX wieku. Jej pełne nazwisko to Zofia Gorzechowska, primo voto Rygier, z domu Nałkowska. Urodziła się w 1884 roku w Warszawie. Jej ojciec Wacław Nałkowski był znanym uczonym - geografem. Ukończyła prywatną pensję i tajny Uniwersytet Latający. Największą część swojej szerokiej wiedzy zyskała dzięki samokształceniu. W ciągu swojego życia była dwukrotnie mężatką. Mieszkała w okolicy ...

Biografia, twórczość oraz analiza i interpretacja Fabuly rasy Edwarada Stachury.

Biografia Edwarda Stachury. 18 sierpnia 1937 r. w gminnym szpitalu w Charvieu przyszedł na świat drugi syn Stanisława Stachury i Jadwigi Stępkowskiej i otrzymał imiona Jerzy Edward (Georges Eduard). Pierwszy syn Ryszard, przychodzi na świat w 1928 r., potem rodzi się właśnie Sted, następnie przychodzi na świat Eliana w 1939 r., zaś najmłodszy syn Jan rodzi się w 1943 r. 23 września 1948 r. Stachurowie wraz z czworgiem dzieci i całym dobytkiem, szafą, ubraniami, radiem,

Moja (naiwna) interpretacja „VII Księgi” „Państwa” Platona

„Skąd wiesz co jest dla mnie lepsze?” Platon ( 427-347 p.n.e.) - pochodził z Aten, urodził się w arystokratycznej rodzinie. Był uczniem Sokratesa, który swym sposobem życia i myślenia nie pasował do ówczesnej epoki, nie był rozumiany i doceniany. Wręcz przeciwnie- za swoje poglądy i determinację w ich głoszeniu (co podobno „deprawowało młodzież”) był potępiany i w 399 roku p.n.e. poniósł śmierć. Platon jako zagorzały zwolennik Sokratesa był tym faktem ...

Demokryt z Abdery - opis psychologiczny, interpretacja sentencji oraz wartość jednego z poglądów

Demokryt już od młodości był człowiekiem rządnym wiedzy, pełnym zapału i chęci do nauki. Umożliwiał mu to dość duży spadek, który posiadał, i który przeznaczył na kształcące go podróże. Gdyby żył w dzisiejszych czasach, to pewnie wielu ludzi nazwałoby go „dziwakiem”, gdyż nie dbał o dobra materialne, jednak przede wszystkim o wiedzę. Wszystko czego sam się dowiedział, chciał również przekazać innym, dlatego też napisał dużo dzieł (było ich 60),

Przykłady różnych interpretacji (Df. Pojęcia polityka).

Polis (polityka) – miasto, państwo (z jęz. Greckiego) - sztuka rządzenia państwem - branie udziału w sprawach państwa Pojęcie policy, czyli polityki jako sfery aktywności podmiotów politycznych, wydaje się nadrzędne. Tymczasem politics, która jest „zarazem aktywnością, jak i badaniem owej aktywności” (the study of that acivity). Pojmuje się tedy jako realizację „polityki celowości”, przy tym co ważne – niekoniecznie na poziomie „narodowego państwa”. Z ...

Różne interpretacje pojęcia polityka

Potocznie pod pojęciem polityka rozumie się sprawowanie władzy przez państwo w różnych dziedzinach życia społecznego (polityka zagraniczna, polityka wewnętrzna, polityka finansowa, polityka mieszkaniowa, polityka oświatowa). Polityka dotyczy postawy, działań człowieka względem celu, odnosi się do tej części stosunków międzyludzkich, które związane są z panowaniem, rządzeniem i władzą. Pojęcie to można interpretować na wiele sposobów Ścisłe ujęcie treści ...

Narodowy przewoźnik PLL LOT i interpretacja tanich linii lotniczych

HISTORIA: 1920 Inauguracja pierwszego połączenia lotniczego Warszawy ze światem. 1921 Na krótki czas powstaje Poznańskie Towarzystwo Lotnicze "Aerotarg", które w maju i czerwcu organizuje pierwszą polską regularną linię lotniczą Poznań - Warszawa. 1922 Zawiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie Polska Linia Lotnicza "Aerolloyd". 5 września - uruchomienie regularnej linii lotniczej z Gdańska do Warszawy i dalej do Lwowa. 1925 Przekształcenie "Aerolloyd" w ...

Interpretacja filmu "Picnic at Hanging Rock"

Dreamlike atmosphere, beautiful views and magical music are things, which make Peter Weir’s “Picnic at Hanging Rock” worth watching. The work of the Australian director is based on the novel entitled “Picnic at Hanging Rock” written in 1967 by Joan Lindsay. The words that come from the book: “He reminded himself that he was in Australia now: in Australia, where any-thing might happen”, are the essence of the movie, as the events described there are highly mysterious and ...

Technika badania reakcji ułożeniowych i interpretacja odpowiedzi dziecka

Prawidłowe wzorce globalne i częściowe oraz wzorce nieprawidłowych odpowiedzi dziecka w poszczególnych reakcjach ilustrują schematycznie rysunki 9-15.

Zgodnie z metodyką badania należy unikać oceny reakcji u dziecka rozdrażnionego, krzyczącego, głodnego, sennego, w czasie choroby, bezpośrednio po...