Omów instytucję udzielania pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

Zastosowanie się przez podatnika do urzędowej interpretacji prawa podatkowego nie może mu zaszkodzić .

Czym różni się kompilacja programu od jego interpretacji?

Interpretacja – jest to proces tłumaczenia poszczególnych komend z języka wysokiego poziomu na kod maszynowy zrozumiały dla maszyny, w czasie ich wykonywania.

Pośrednia skuteczność dyrektywy w UE (interpretacja prowspólnotowa)

  Sądy i organy administracji państwa członkowskiego, które nie implementowało dyrektywę lub je implementowało nieprawidłowo zobowiązane są do prowspólnotowej interpretacji przepisów krajowych.

Odwołując się do wiedzy z zakresu psychologii wychowawczej dokonaj interpretacji słów J. Bradshaw’a

(ogólne wskazówki do interpretacji) - Rodzina to podstawowe środowisko wychowawcze, ono w większości stymuluje rozwój osobowości jednostki (rodzina to podstawowa grupa społeczna, elementarna grupa społeczna) -Rodzina oddziałuje najdłużej na jednostkę, jej wpływ jest najsilniejszy we wczesnych stadiach rozwoju jednostki -Rodziny się nie wybiera – dziecko przychodzi na świat w określonej rodzinie i ulega jej wpływom od początku istnienia - ...

TEKSTY. Teoria literatury. Krytyka. Interpretacja, dwumiesięcznik

metodami badawczymi i technikami interpretacyjnymi stosowanymi przez współcz. Pismo ma w znacznym stopniu charakter dyskusyjny i polemiczny, nastawione jest na konfrontację różnych punktów widzenia, odmiennych ujęć i pomysłów interpretacyjnych.

Analiza , interpretacja wiersza " Łza w kolejce " Jan Twardowski

Analiza i interpretacja wiersza Jana Twardowskiego Łza w kolejce.

Idee platońskiej jaskini i jej współczesne interpretacje

Ostatnio jednak grupa wybitnych uczonych wysunęła zastrzeżenia, co do takich interpretacji poglądów Platona i uważają oni, że formy to nie zasady metafizyczne istniejące same dla siebie niezależnie od świata postrzegalnego zmysłami, lecz esencje logiczne nieucieleśnione nigdzie poza postrzegalnymi przedmiotami, które są ich przykładami jak np.

Państwo i władza w interpretacji Machiavelliego

Państwo i władza w interpretacji Machiavelliego Odkąd ludzie zajmują się badaniem zjawisk z dziedziny polityki i w swoich dociekaniach usiłują zrozumieć mechanizmy działania politycznych związków społeczności ludzkiej, państwo stanowi nieodłączny składnik łączący w jedność te związki.

Filozoficzna koncepcja człowieka w interpretacji Friedrich’a Nietzsche.

Filozoficzna koncepcja w interpretacji filozofa to przede wszystkim jego własny pogląd i wizerunek człowieka jakiego pragnąłby ukształtować na podstawie własnych wizji i poglądów.

Państwo i władza w interpretacji Machiavelliego

Państwo i władza w interpretacji Machiavelliego Odkąd ludzie zajmują się badaniem zjawisk z dziedziny polityki i w swoich dociekaniach usiłują zrozumieć mechanizmy działania politycznych związków społeczności ludzkiej, państwo stanowi nieodłączny składnik łączący w jedność te związki.

Elektrokardiogram wysiłkowy — interpretacja

elektrokardiogram wysiłkowy — interpretacja; jedna z wielu form oceny stanu klinicznego choroby wieńcowej.

Interpretacja wyników PCR

Duże znaczenie dla prawidłowej interpretacji wyników ma wykonanie kontroli dodatniej i kontroli ujemnej.

Gdy interpretacja sytuacji kryzysowej przez rodziców nie zgadza się z interpretacją terapeuty

Niekiedy terapeuta widzi, że członkowie rodziny włączeni w leczenie nie mają talach samych poglądów na temat sytuacji kryzysowej jak on. Rodzina może myśleć, że kryzys jest bardziej lub mniej poważny, niż sądzi terapeuta, a nawet jeśli zgadza się z oceną terapeuty, może mieć inne zdanie na temat...

„Tragedia jest tam, gdzie jest wybór” – jakie interpretacje tego pojęcia można odnaleźć w literaturze na przestrzeni wieków?

Dramat trudnego wyboru od zarania dziejów towarzyszył człowiekowi w jego zmaganiach ze światem. Problem wolnej woli i związanej z nią możliwości wyboru, będącej jedną z zasadniczych treści człowieczeństwa, często stawał się przedmiotem literackich dyskusji.

 

Na jeden z pierwszych śladów...

Interpretacja wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego pt. "Historia".

 

Jak wskazuje tytuł, przedmiotem rozważań w tym wierszu jest historia - prawa rządzące dziejami ludzkości. Wydarzenia wojenne każą poecie zastanowić się nad ich miejscem w historii.

Główną zasadą, którą dostrzega Baczyński, jest powtarzalność sytuacji sprzeciwiająca się idei postępu. Poeta...

Różne interpretacje tytułu powieści "Granica".

 

Powieść ukazuje nam rozgraniczenie polskiego społeczeństwa na bogatych i biednych, lepszych i gorszych. Ta granica to jeszcze spuścizna feudalizmu, trzymającego się dobrze w polskich realiach. To rozgraniczenie mentalności, sposobu życia i zapatrywania się na sens własnej...

Interpretacja słów Wysockiego"Nasz naród jak lawa..."

Słowa Wysockiego, scena siódma:

"...;Nasz naród jak lawa

Z wierzchu zimna i twarda, sucha i plugawa

Lecz wewnętrznego ognia sto lat nie wyziębi

Plwajmy na tę skorupę i zstąpmy do głębi..."

 

Lawa symbolizuje zniewolone społeczeństwo polskie. Na zewnątrz jest zimną, zastygłą skorupą - są to...

Interpretacja wybranego wiersza

Miron Białoszewski

wywód jestem'u

jestem sobie

jestem głupi

co mam robić

a co mam robić

jak nie wiedzieć

a co ja wiem

co ja jestem

wiem że jestem

taki jak jestem

może niegłupi

ale to może tylko dlatego że wiem

że każdy dla siebie jest najważniejszy

bo jak się na siebie nie godzi

to i...

Interpretacja tytulu "Granicy" Zofii Nalkowskiej

Granica spoleczna jest to podzial istniejacy miedzy ludzmi nalezacymi do róznych warstw spolecznych. Granice wystepujace pomiedzy poszczególnymi warstwami sa wyrazne, niemozliwe do przekroczenia, kazda próba ich pokonania moze skonczyc sie katastrofa. Symbole tego podzialu sa latwe do wskazania: kamienica...

Analiza i interpretacja dziela literackiego:Krzysztof Kamil Baczynski „ Romantycznosc „

 

Romantycznosc

Zgliszcza. Takie juz prawo wyrastac z popiolów.

Wiatr rozrzuca kwiaty przejrzyste jak szklo.

Podaj rece, kochana, które ku temu sa,

by sie zamykac jak kolo.

O lasy niewidzialne, knieje, co sie chyla,

O, bo slychac muzyki i nie takie,

które we fletni grajek przynosi i...