Kierunki rozwoju "INTER BIELKON" w warunkach globalizacji

W 1991 roku do spółki wszedł niemiecki koncern odzieżowy „AHLERS”, w związku z czym nastąpił podział udziałów wewnątrz firmy, mianowicie: - INTER – BIELKON S. Firma powinna prowadzić zapis interesującego ją kursu walutowego, co może okazać się pomocne przy prognozowaniu przyszłego poziomu sprzedaży.

Co to jest ICE (Inter City Express)?

Niemiecki superekspres ICE (Inter City Express) odniósł wyjątkowy sukces.

ISL (Inter Switch Link)

ISL (Inter Switch Link) - szybki specjalizowany przełącznik sieci lokalnych zapewniający migracje pakietów między siecią Token Ring i Ethernet (Fast i Giga) - bez konieczności uciekania się do przełączników ATM i emulacji LAN.

ISL (Inter Satellite Link)

ISL (Inter Satellite Link) - łącza międzysatelitarne stosowane w systemach wykorzystujących konstelacje satelitów (Iridium, Leo One, Teledesic, in.

Interlaguage - Essay o Interlanguage / Inter language

(Ellis, 1985) The theory of interlanguage is very important to the process of Second Language Acquisition, because it was the first major attempt to explain this process, and because it was one of the few theories of that that time, which was not in contradiction to the critical period hypothesis. To explain the process SLA, the theory of interlanguage asks three important questions.