Intelekt

Czytaj Dalej

Intelekt i wola

Wola zatem może być uznana za środek, jakim nasz intelekt, który sam w sobie do ruchu zdolny nie jest, mógł realizować zamysły naszego intelektu.

INTELEKT

Intelekt bierny (intellectuspatiens, intellectus passivus) lub możnościowy {intellectus possibilis) — władza intelektualno-poznawcza, która nie wy­twarza sama z siebie przedmiotu pozna­nia, lecz go zakłada jako przedmiot obie­ktywnie istniejący, pozostając w stosunku do niego w stanie -^ możności.