Insulina

Insulina

Czytaj Dalej

Rodzaje preparatów insuliny

 Insulina otrzymywana metodami inżynierii genetycznej niczym nie różni się od naturalnej insuliny ludzkiej, jest pozbawiona typowych dla insulin odzwierzęcych zanieczyszczeń.

Insulina

Liczba receptorów na powierzchni komórek docelowych dla insuliny nie jest wartością stałą, również czułość tych receptorów na insulinę ulega istotnym zmianom.

Hormony - Insulina

Skutki niedoboru insuliny Niedobór insuliny powoduje głębokie zaburzenia metaboliczne obejmujące przemianę cukrów, białek i tłuszczów.

Pielęgnowanie w cukrzycy. Stosowanie Insuliny

Stosowanie insuliny Insulina stosowana jest w zastrzykach, dawkowana w jednostkach. Insulina protaminowo – cynkowa jest insuliną o przedłużonym działaniu.

Insulina

 W ziamistościach sekrecyjnych peptyd ten jest odcinany od cząsteczki proinsuliny z wytworzeniem insuliny. Czas półtrwania insuliny w osoczu wynosi 5 minut; 80% insuliny ulega degradacji w wątrobie i nerkach.

Insulina - struktura, biosynteza, aktywność insulinopodobna i immunoreaktywność insulinowa, mechanizm działania, funkcje

Receptor insulinowy jest receptorem typu katalitycznego, sprzeżonym z kinazą tyrozynoswoistą, która to fosforyluje rozmaite białka z rodziny IRS (insuline response substratem – substraty odpowiedzi na insulinę).

Insulina w leczeniu cukrzycy typu 2

Dzieje się tak pomimo stosowania często stosunkowo dużych dawek insuliny u pacjenta, któremu przez wiele lat insulina wcale nie była potrzebna, a przez ostatni rok nie wyrażał zgody na proponowane rozpoczęcie insulinoterapii.

Insulina

Zmniejszenie aktywności glukokinazy pociągałoby zmniejszenie fosforylacji glukozy, a tym samym zmniejszałoby wydzielanie insuliny w odpowiedzi na stymulację przez glukozę.

INSULINA I ŚRODKI HIPOGUKEMIZUJĄCE

Zarówno dawki lecznicze, jak i toksyczne insuliny mogą powodować odczyny alergiczne do wstrząsu włącznie. W zatruciach insuliną podaje się chorym przytomnym glukozę lub cukier doustnie, nieprzytomnym wstrzykuje się dożylnie 100—200 ml 20% glukozy.

INSULINA

Wyróżniamy jej dwa typy: cukrzycę typu I, rozwijającą się w wie-| ku młodzieńczym i wymagającą leczenia insuliną (insulinozależną), która powstaje na skutek znacznego spadku liczby komórek fi trzustki oraz cukrzycę typu II, dotykającą osób otyłych, najczęściej po 30 roku życia, która związana jest z upośledzoną zdolnością do wiązania insuliny do receptorów w komórkach docelowych i nie wymaga ...

Powikłania leczenia insuliną

Istnieją jednak opinie, że za hiperglikemię pojawiającą się po hipoglikemii u chorych na cukrzycę typu 1 odpowiedzialne nie są wydzielane w nadmiarze hormony kontrregulacyjne, tylko przejściowe zwiększenie zapotrzebowania na insulinę (słabsze działanie insuliny).

Insulina

Insulina — horm on produkow any przez -♦trzustkę; reguluje w ęglowodanowa przemianęmaterii w organizmie zwierzęcia; brak jej w organizmiepowoduje znaczne zwiększenie się ilościcukru we krwi, a w konsekwencji przechodzeniego do m oczu; obecność zwiększonej ilości cukruw moczu jest jednym z najw yraźniejszych objawów cukrzycy, któ rą leczy się przez wstrzykiwanieinsuliny podskórnie; dla celów leczniczych insulinęotrzym uje się ...