Inscenizacja

Czytaj Dalej

Scharakteryzuj metodę inscenizacji

Może przybrać dość różne formy, np. wcześniej przygotowanego improwizowanego dialogu lub dyskusji na określony temat, odtworzenie wydarzeń, którym nie przysługuje walor autentyzmu itp.