Inowrocław

Inowrocław

Czytaj Dalej

Inowrocław

Miasto powiatowe, stolica Kujaw Zach., uzdrowisko, znaczący ośrodek produkcji soli. Duży węzeł kolejowy. 80 tys. miesz­kańców. W dokumentach po raz pierwszy w 1185 pod nazwą Novo Wladislaw. Do poł. XIII w. Inowrocław należał do dzielnicy mazo­wieckiej. W końcu XIII w. powstało księstwo kujawskie...

INOWROCŁAW i literatura

INOWROCŁAW, miasto w woj. bydgoskim, na Pojezierzu Kujawskim. Osada w XII w., prawa miejskie w XIII; od poł. XIX w. uzdrowisko. Biblioteka klasztoru franciszkanów (zał. ok. 1238) zawiera cenne starodruki łac. i polskie. Pierwsza drukarnia M. Lattego; od 1869 drukowano w niej tygodnik pt. „Donosiciel...