Innocenty

Czytaj Dalej

Innocenty III wobec walki o tron niemiecki

Innocenty III zwołał IV sobór laterański, największy z dotychczasowych soborów powszechnych. Sobór podsumował osiągnięcia papiestwa, raz jeszcze potępił albigensów, przeciw którym Innocenty III rozpoczął już krucjatę, i zajął się przygotowanie generalnego szturmu na kraje islamu, mającego doprowadzić do odzyskania Jerozolimy.

Błogosławiony Innocenty XI

Innocenty XI przekazał w podzięce królowi Polski symboliczny miecz w drogocennej pochwie. W ikonografii Innocenty XI przedstawiany jest w stroju pontyfikalnym.

Innocenty VIII — książę Dżem i czary

Stale potrzebujący pieniędzy, Innocenty VIII brał nie tylko haracz za Dżema, ale powiększył liczbę kupowanychurzędów w Państwie Kościelnym. Innocentemu VIII w opinii ludzi jemu współczesnych bardziej niż bulla o czarach zaszkodziło potępienie900 tez humanisty Giovanni Picco dela Mirandola.

Innocenty I i Leon Wielki

W odpowiedzi na to potwierdził Bonifacy uprawnienia wikariatu apostolskiego stolicy biskupiejw Tessalonikach i ponowił wywody Innocentego I, że jedynie Rzym jest .

Święty Innocenty I

Innocenty I, papież (V w.

Kapitulacja wyborcza — Innocenty VI

Innocenty VI, pochodzący z Limousin Stefan Aubert, przed wyborem kardynał biskup Ostii i penitencjarzwiększy, już po pół roku ogłosił kapitulację za nieważną, bo sprzeciwiła się pełnej władzy papieża.

GIZEL INNOCENTY

ur. ok. 1600 w Prusach Wsch., zm.28 XII 1683 (wg E s t r 24 II 1684) w Kijowie, historyk, prawosł.teolog.

Wychowany w religii luterańskiej, przyjął w Kijowieprawosławie i wstąpi! do Ławry Pieczerskiej; ukończywszykolegium jez. we Lwowie, zosta! 1615 p r o r e k t o r em prawosł.szkoły brackiej w Kijowie...

Innocenty III (1198 - 1216)

Nowy papież, 37-letni, budzący podziw ówczesnego świata (stupor mundi, lux mundi, jak go nazywano),posiadał głębokie wykształcenie teologiczne i prawnicze, zdobyte w Paryżu i Bolonii.

Z perspektywy historycznej oceniany jako władca z urodzenia, o bogatych uzdolnieniach intelektualnych...

Innocenty IV

Zwolnienie kardynałów z więzienia umożliwiło wybór genueńskiego kardynała Sinibalda Fiescho, InnocentegoIV (1243-1254).

Innocenty X i Mazzarini

Kardynał Gianbattista Pamfili, rzymianin, dawniejszy nuncjusz w Madrycie, został papieżem, InnocentymX (1644-1655) po ekskluzywie króla hiszpańskiego.

INNOCENTY IV

[1243-1254], papież; kanonizował w r. 1253 zamordowanego o rok wcześniej przez heretyków lombardzkich św. Piotra z Werony, dominikanina, któremu Jakub de Voragine poświęca osobną legendę. Przejęte z niej ustępy odbijają swym patetycznym i retorycznym stylem od prostego na ogól opowiadania Złotej...