Inflanty

Inflanty

Czytaj Dalej

Sprawa Inflant. Polityka morska Zygmunta Augusta

W 1558 roku do Inflant wkroczyły wojska Iwana Groźnego i zajęły Dorpad i Narwę, ważny port nad zatoką Fińską, wkrótce potem wojska duńskie zajęły wyspę Ozylię, a w 1561 roku Szwedzi opanowali Rewel i część północnych Inflant. Wojska litewskie wkroczyły do Inflant i opanowały Rygę, Parnawę i część Inflant nie zajętych przez rywali.

POLSKO-SZWEDZKA WOJNA O INFLANTY PIERWSZA 1600-1611

Polskie wojska z powodzeniem broniły Rygi i rozpoczęły udany kontratak, wygrywając między innymi bitwy pod Dorpatem (Tartu) i Rewlem (Tallin), nie zdołały jednak opa­nować całych Inflant.

Wojna z Moskwą o Inflanty

Plan nie przewidywał wkroczenia do Inflant i kolejnego zdobywania miast i terenów, ale wkroczenie na ziemie ruskie znajdujące się na wschód od Inflant, tak aby odciąć siły Iwana Groźnego od Moskwy i zmusić je do wycofania się z zajmowanych pozycji.

Wojny o panowanie nad Bałtykiem. Sprawa Inflant w polityce bałtyckiej - XVI - XVII w.

Same zaś Inflanty uległy podziałowi : - Kurlandię otrzymał w dziedziczne władanie ostatni z wielkich mistrzów Gotard Kettler ( było to lenno polskie do upadku RP ), - pozostała część Inflant miała być pod wspólnym zarządem polsko-litewskim.

MIĘDZY JAGIELLONAMI A WAZAMI - Wojna z Rosją o Inflanty

Aby zmusić Iwana IV do wycofania się z Inflant, Batory postanowił odciąć Inflanty od Rosji.

W Inflantach

Uniezależnił się od metropolii w Bremie, poddał się bezpośrednio StolicyApostolskiej, ale dopiero Aleksander IV utworzył (1255) metropolię w Rydze, mianując jej arcybiskupemAlberta Suerbeera, który najpierw był arcybiskupem w Armagh, potem (od 1246 roku) arcybiskupem Prus, Inflant i Estonii.

Opanowanie Inflant przez Niemców

– bitwa pod Szawlami – klęska z Litwą -  decyzja o połączeniu się z Krzyżakami i przekazaniu im Inflant -  projekt podboju Żmudzi i Litwy -  1249 r.

Wojna o Inflanty

Litwa, Moskwa, Szwecja i Dania chciały zdobyć panowanie na Inflantach.

INFLANTY

), przez dysymilację „1", nazwana Iflantami, aby wreszcie przez asymilację obu zgłosek przeobrazić się w Inflanty; łot.