Infantka

Czytaj Dalej

Podłączenie noworodka do zestawu Infant Fiow

Podłączenie do aparatu Infant Flow układu oddechowego dziecka powinno odbywać się bezpośrednio przed zastosowaniem urządzenia. Ważne jest zachowanie odpowiedniej kolejności podczas podłączania noworodka do aparatu Infant Flow. Należy przy tym pamiętać o przestrzeganiu zasad aseptyki i antyseptyki...

Karmienie wcześniaka podłączonego do aparatu Infant Fiow

Odżywianie jest elementem opieki nad noworodkiem leczonym metodą Infant Flow. U noworodków przedwcześnie urodzonych trudności w przyjmowaniu pokarmów wynikają z braku lub słabo wykształconego odruchu ssania i połykania. Noworodki te mają trudności ze skoordynowaniem odruchu ssania z funk-cjąpołykania...

INFANT(KA)

Infantka Małgorzata obraz (ok.

Opieka nad noworodkiem leczonym metodą Infant Flow

Położna jest odpowiedzialna za przygotowanie sprzętu oraz wnikliwą opiekę nad noworodkiem.

Pielęgnowanie dziecka przedwcześnie urodzonego opiera się na podobnych zasadach jak noworodka donoszonego. W przypadku wcześniaka nie wolno jednak zapominać o zasadzie „minimalnej pielęgnacji”. Noworodek...

Kształtowanie więzi uczuciowej między rodzicami a noworodkiem podłączonym do aparatu Infant Flow

Wcześniak przebywający na oddziale intensywnej terapii, który dodatkowo wymaga wsparcia oddechowego, jest w pewien sposób odizolowany od matki. W pierwszych godzinach po porodzie ojciec jest tą osobą, która ma kontakt z dzieckiem na oddziale. Staje się on pośrednikiem między matką a dzieckiem. Matka...

Wyprysk dziecięcy - eczema Infantom

Jest to postać wczesna atopowego zapalenia skóry. Występuje u niemowląt przeważnie w drugim półroczu życia. Przyczyną są najczęściej alergeny pokarmowe. Zmiany umiejscowione są często na twarzy, zwłaszcza na policzkach, aczkolwiek niejednokrotnie zajmują skórę szyi, tułowia i kończyn. U dzieci...