Indywiduum

Czytaj Dalej

Pojęcie osoby, pojęcie „ja” - „Indywiduum” i miejsce „osoby”

Tak uzyskuje się pozycje, dobra, prawa osobi-ste i jednocześnie ich indywidualny charakter. ] Przejdźmy od pojęcia indywiduum do pojęcia osoby i pojęcia , ja”.

INDYWIDUUM

  INDYWIDUUM (nłc.