Indyferentyzm

Czytaj Dalej

INDYFERENTYZM

2, Indyferentyzm praktyczny — obojęt­ny stosunek do praktycznych postulatów doktryn religijnych, etycznych, ideologi­cznych, politycznych itp.

Zainteresowania polityką Polaków na tle Europejczyków (indyferentyzm, alienacja) - Zaangażowanie Polaków w politykę

W 2008 roku widoczny jest wśród Polaków indyferentyzm generalnie wobec polityki.

Zachowania polityczne Polaków - Zainteresowania polityką Polaków na tle Europejczyków (indyferentyzm, alienacja)

polityka zajmuje mało miejsca w życiu codziennym Polaków, nie jest ważną kwestią w ich życiu. Nie przenosi się na dobór przyjaciół czy małżonka, nie generuje większych konfliktów rodzinnych.

wprawdzie według danych (spokojnie nadgorliwi będą niżej:P) połowa z nich śledzi codziennie...

Zainteresowania polityką Polaków na tle Europejczyków (indyferentyzm, alienacja) - Zainteresowania polityką Europejczyków

rola polityki w życiu ludzkim, poziom zainteresowania nią i natężenie aktywności politycznej są zróżnicowane w poszczególnych grupach krajów Europy. Wyraźny jest wpływ dawnych podziałów politycznych kontynentu.

najwyższym poziomem zainteresowania polityką i uczestnictwa w partiach...