Indukcja

Czytaj Dalej

INDUKCJA

Odmianą indukcji enumeracyjnej jest indukcja statystyczna (statistical induction), występująca wtedy, gdy przy określaniu cech jakiegoś zbioru korzysta się z danych statystycznych i na podsta­wie próbki losowej jego elementów (np.

Indukcja wzajemna i własna

Powoduje to powstanie w nim SEM indukcji E2: E2 = -Y/t Y - strumien indukcji elektromagnetycznej Y = L21*I1 L21 - indukcja wzajemna w obwodzie Przy zmianie natezenia pradu o ^I1 nastepuje zmiana strumienia indukcji o ^Y2=L21I1 E2 = -L21 * ^I1/^t.

Indukcja eliminacyjna

Francis Bacon jako pierwszy podjął próbę udoskonalenia indukcji enumeracyjnej niezupełnej, sformułował zasadę ograniczonej różnorodności świata, która zakłada, że dany temat można sformułować wyczerpująco i przedstawić skończoną listę , co dało początek indukcji eliminacyjnej, następnie udoskonalonej przez Johna Stuarta Milla, od którego pochodzą kanony indukcji.

Indukcja Elektromagnetyczna, Opory

Indukcja Elektromagnetyczna 1. Strumień indukcji pola S cos 2. Prąd indukcyjny jest taki, że przeszkadza przyczynie.

Pole magnetyczne, indukcja elektromagnetyczna

  linie pola magnetycznego czyli linie wektora indukcji magnetycznej.