Indochiny

Indochiny

Czytaj Dalej

Konflikty Indochińskie - Indochiny – historia do 1945r.

Indochin, federacja obejmowała Kochinchinę (Płd. Na obszarze Indochin szerokie kręgi społeczne i siły polityczne uznawały jako pożyteczne przepędzenie kolonizatorów, nie godząc się jednocześnie z zamianą ich na Japończyków.

Indochiny walczące

W Indochinach Francuskich, na terenie Wietnamu, istniały w 1914 roku trzy wikariaty apostolskie dla takzwanej Kochinchiny Wschodniej, Zachodniej i Północnej, z siedzibą: w Binh-Dinh (później w Quinhon),w Sajgonie i w Hué.