Religie współczesnych Indii. Czy religie te mają wpływ na życie polityczne?

prezydent Pakistanu Ayub Khan i premier Indii Lal Bahadur Shastri podpisali rozejm III wojna Indii z Pakistanem wybuchła 2 grudnia 1971 r.

Starożytne Indie

Starożytne Indie zajmowały powierzchnię, którą dzisiaj określa się mianem „subkontynentu indyjskiego", ponieważ od 1947 roku została ona podzielona pomiędzy różne państwa, takie jak Indie, Pakistan, Bangladesz i Sri Lankę (dawniej Cejlon).

INDIE - historia

1942 Kongres uchwalił rezolucję w sprawie niepodległości Indii, żądając opuszczenia kraju przez Anglików. 1947 Indie zostały podzielone na 2 niepodległe państwa: Indie i Pakistan.

Indie a literatura polska

w: Etudes sur l'origine de l'ascetisme indien (1948), Etudes sur lepopee indienne (1958).

Indie pod rządami Gandhich

W roku 1947 zakończyły się rządy Brytyjczyków w Indiach i kraj został podzielony na dwa niepodległe państwa: Indie i Pakistan. Indie uwikłały się również w wojnę między Syngalezami i mniejszością tamilską (Tamilowie mieszkają także na terytorium Indii) na Sri Lance.

Zabytki Indii

INDIE POŁUDNIOWE Na południu Indii znajduje się jedno z siedmiu świętych miast- Kanchipuram. Jest to największy świątynny kompleks w Indiach, o powierzchni aż 250 ha.

Azja Południowa i Daleki Wschód. Australia i Oceania (1945 - 1992) - Podział Indii Brytyjskich

Wicekról Indii, lord Louis Mountbattain był autorem planu przyznania Indiom niepodległości przy równoczesnej separacji obydwu wspólnot W przededniu niepodległości Indii Gandhi został zamordowany przez mu­zułmańskiego fanatyka.

Indie Mogołów

W końcu ogłosił podstawy własnej religii, zwanej „boską wiarą", zapożyczając elementy z wielu innych kultów, prawdopodobnie w przekonaniu, że taka religia może stanowić siłę zdolną zjednoczyć podzielone Indie.

Indie rozbite

W Indiach walczących o swą wolność, a następnie targanych wewnętrznymi sprzecznościami nie tylkotradycyjne religie wschodnie, ale i te warunki polityczno-społeczne hamowały rozwój Kościoła.

Azja - Indie: Gospodarka

Część mieszkańców Indii domaga się zmiany tego prawa , dzięki czemu gospodarstwa mogły by być większe i dawałyby większa produkcję . W Indiach szybko rozwijają się również usługi i coraz więcej mieszkańców znajduje zatrudnienie w turystyce , bankowości i łączności .

Powstanie państwa Wielkiego Mogoła w Indiach

Państwo to zorganizował wewnętrznie i rozszerzył jego wnuk Akbar, padyszach Indii w latach 1556—1605.

PORTUGALSKIE PODBOJE W INDIACH l IN­DIACH WSCHODNICH 1500-1545

Po dwóch wyprawach wojennych Portugalczycy odebrali Goa na Wybrzeżu Malabarskim szyickiemu szachowi Bidźapu-ru, władcy Widżajanagaru; w 1511 Albuąuer­ąue rozpoczął podbój obszarów uprawy ko­rzeni w Indiach Wschodnich od zdobycia Malakki (Malezja).

Podbój Indii przez Babera i państwo Wielkiego Mogoła

Po jego śmierci tron przeszedł na jego syna Akbara, który podbił inne państwa Indii . Stworzył więc Państwo Wielkiego Mongoła złożone z północnych i środkowych Indii.

TIMURA NAJAZD NA INDIE 1398-1399

Jednak w północnych Indiach żywa była pamięć o Timurze; jego prawnuk Babur (1483-1530) w 1526 założył w Indiach wielką dynastię Mogołów.

Indie i obrzędy malabarskie

Działalności misyjnej w Indiach pomagało to, że jezuita Heinrich Roth (1620-1688) ułożył pierwszągramatykę sanskrytu, a jezuita Joseph Thieffenthaler (1710-1785) opracował geografię tego kraju.

Azja - Indie: Ludność

Życie społeczne w Indiach koncentruje się na bazarach , które są pełne ludzi wymieniających wiadomości przy ogłuszających dźwiękach muzyki , klaksonów samochodowych i nawoływań ulicznych sprzedawców .

Azja Południowa i Daleki Wschód. Australia i Oceania (1945 - 1992) - Indie pod rządami Kongresu

Indie przestrzegały polityki neutralizmu, odgrywały czołową rolę w ruchu państw niezaangażowanych, od początku lat 70-tych wyraźnie zbliżały się do ZSRR - w odpowiedzi Pakistan związał się z USA i ChRL.

MONGOLSKIE NAJAZDY NA INDIE 1221--1398

Mongoło­wie dokonali zagonów na Indie także w 1241, 1292 oraz w latach 1299-1308, głównie na obszary w okolicy Lahauru i na Pendżab.

PERSKI NAJAZD NA INDIE MOGOŁÓW 1738-1739

Nadir przy­łączył jeszcze do swego państwa całe teryto­rium Indii na zachód od Indusu, po czym ruszył do domu eskortując kilkukilomet-rowe tabory ze zdobyczą; wiózł między innymi złupione skarby Indii, klejnoty ko­ronne, diament Koh-i-nor i Pawi Tron (tron cesarski).

PORTUGALSKO-HOLENDERSKIE WOJNY W INDIACH WSCHODNICH 1601-1641

Holendrzy zyskali prze­wagę w Indiach Wschodnich (Archipelag Malajski wraz z Indochinami i Indiami) i zaczęli usuwać Portugalczyków z tych obszarów, na których osiedlili się przed stoma laty.