Obrońcy Indian

Opisywane przez niego w raportach i publikacjach, jak Krótka relacja o wyniszczeniuIndian i Historia Indian, przykłady tych nadużyć stały się podstawą dla legenda negra, która jednostronniew czarnych barwach przedstawia losy kolonii pod berłem hiszpańskim.

NEZ PERCE INDIAN WOJNA 1877

W 1878 razem z całą grupą Indian posłano go do rezerwatu w dzisiej­szym stanie Oklahoma, gdzie wielu czer-wonoskórych zmarło na skutek chorób.

CREEK INDIAN WOJNA 1813-1814

Jackson rozpoczął pościg za Indianami i 27 marca 1814 jego trzytysięcz­na armia pokonała Indian w bitwie pod Horseshoe Bend nad rzeką Tallapoosa we wschodniej Alabamie.

INDIAN ABNAKI WOJNA PIERWSZA 1675--1678

Dalsze rozprzestrzenianie się osadników w Maine rozdrażniło Indian Abnaki, których zachęcał do stawiania opo­ru francuski jezuita, misjonarz Sebastien Rasles (1657P-1724).

KIOWA INDIAN WOJNA 1874.

Jeden z wywia­dowców znalazł kryjówkę Indian w kanionie Pało Duro. Dowódca kazał spędzić konie Indian Kiowa i zabić je.

WOJNA INDIAN ZNAD RZEKI RED RIYER 1874-1875.

Żołnierze zniszczyli obozowiska zimowe kilku plemion w kanionie Pało Duro (patrz kiowa indian wojna 1374) i przez całą zimę prześladowali wszystkich Indian w Tek­sasie; Indianie nigdy nie mieli dość czasu, by naprawić namioty i zająć się dobytkiem, polować, wysuszyć mięso lub wypocząć.

YAMASEE INDIAN WOJNA 1715-1716

Po otrzymaniu posiłków z sąsiednich kolonii Anglicy pokonali Indian, którzy uciekli na południe, na Florydę, a ponieważ Hiszpanie byli wrogami Anglików, Indianie zawarli z nimi przymierze.

FRANCUZÓW l INDIAN WOJNA 1754-1763.

W tym samym czasie brytyjskie wojska wspierane przez Indian Irokezów wyparły Francuzów z Ohio ł Illinois.

YAKIMA INDIAN WOJNY 1855-1858

Kilka plemion postanowiło przeciwsta­wić się przeprowadzce i zjednoczyło się pod przywództwem wodza Indian Yakima, Kama-jakana. Za przykładem Indian Yakima bunt podnieśli również inni Indianie z tego teryto­rium; doszło do wielu potyczek, napadów i bitew.

Plemiona Indian Ameryki Południowej - AJMAROWIE

Plemiona Indian Ameryki Południowej, należące do keczuańskiej rodziny językowej, zamieszkujące od początku naszej ery tereny Boliwii i Peru.

Plemiona Indian Ameryki Południowej - CZIBCZOWIE

Ponad 30 plemiona Indian Ameryki Południowej, czibczańskiej rodziny językowej, które pierwotnie zamieszkiwały obszary Międzymorza od Nikaragui po Panamę, oraz Kolumbię i północny Ekwador.

Plemiona Indian Ameryki Południowej - GUAJIROWIE

Grupa plemion Indian Ameryki Południowej, z arawakańskiej rodziny językowej.

Plemiona Indian Ameryki Południowej - GUAYCURU

Grupa plemion Indian Ameryki Południowej (m.

Plemiona Indian Ameryki Południowej - INKOWIE

Plemiona Indian obszaru środkowoandyjskiego należący do keczumarańskiej rodziny językowej.

Plemiona Indian Ameryki Południowej - JIVARO

Plemiona Indian Ameryki Południowej, klasyfikowane w jivaroańskiej rodzinie języków andyjskich, zamieszkujące (około 30 tys.

Plemiona Indian Ameryki Południowej - KARAIBOWIE

Około 70 plemion Indian, karaibskiej rodziny językowej, zamieszkujących pierwotnie Amerykę Południową i wyspy Morza Karaibskiego.

Plemiona Indian Ameryki Południowej - KECZUA

Plemiona Indian Ameryki Południowej, keczumarańskiej rodziny językowej, zamieszkujące obszary Peru oraz częściowo Ekwadoru i Boliwii.

Plemiona Indian Ameryki Południowej - MAJOWIE

Plemiona Indian środkowoamerykańskich z grupy kicze, majańskiej rodziny językowej.

Plemiona Indian Ameryki Południowej - MAPUCZE

araua, sipo, pama) Indian Ameryki Południowej, tworzący oddzielną grupę (arauańską), wchodzącą w skład arawakańskiej rodziny językowej.

Plemiona Indian Ameryki Południowej - PANO

Kilkanaście plemion Indian Ameryki Południowej, tworzących odrębną rodzinę językową, podzieloną na 3 grupy (centralną, południowo-zachodnią i południowo-wschodnią).