Inaczej

Czytaj Dalej

Kiedy równowaga konsumenta osiąga optimum, albo inaczej konsument znajduje się w równowadze?

Inaczej: konsument jest w równowadze, gdy jego linia budżetowa jest styczna z krzywą obojętności.

METODYKA NAUCZANIA LITERATURY, inaczej: dydaktyka literatury

METODYKA NAUCZANIA LITERATURY, inaczej: dydaktyka literatury, nauka o nauczaniu literatury w szkole (gł.

PONCJAN, inaczej Historia o siedmiu mędrcach,

PONCJAN, inaczej Historia o siedmiu mędrcach, jeden z najpopularniejszych zbiorów opowiadań w kulturze azjatyckiej i europejskiej.

Wywiadówka inaczej - radość współpracy, współtworzenia miedzy nauczycielami, rodzicami a dziećmi.

Wywiadówka inaczej - radość współpracy, współtworzenia miedzy nauczycielami, rodzicami a dziećmi.

Otoczenie ogólne inaczej zwane makrootoczeniem

Tworzy szereg czynników i organizacji o charakterze ekonomicznym, prawnym, politycznym, socjokulturowym, technicznym czy technologicznym, które kształtują zewnętrzne warunki funkcjonowania firmy. Wpływ tego otoczenia na organizację jest różny i zmienny w czasie.

Nowoczesność w ujęciu słownikowym inaczej leksykograficznym

Nowoczesny – właściwy nowym czasom, współczesny, teraźniejszy, niezacofany

„Nowo” – wskazuje na niedawność istnienia cechy bądź rzeczy określonej przez drugi człon

Aspekt znaczeniowy – wskazuje na aspekt czasowy, chronologiczny

Aspekt rzeczowy – koncentruje się na cechach rzeczy, ukazuje w jakich...