Wybór rodzaju impulsu

Impulsy te należy stosować również wtedy, gdy dolegliwości bólowe są wynikiem uszkodzenia nerwów. Za pomocą regulatorów częstotliwości ustala się liczbę impulsów generowanych w ciągu jednej sekundy.

Przewodzenie impulsów

We wloknach bezrdzennych impuls przesuwa sie w sposob ciagly i powolny, u czlowieka z szybkoscia od 0,5 do 2 m/s Wlokna rdzenne przewodza impulsy skokowo i znacznie szybciej.

W jaki sposób powstaje i jak jest przekazywany impuls nerwowy?

Dochodzący do części prcsynaptycznej impuls wywołuje wydzielanie do niej specyficznej substancji (substancji przekaźnikowej, n o u ro m ed i a I o ra), która dociera do części postsynaptycznej.

Przekazywanie impulsów w obrębie synapsy chemicznej

Dochodzący do błony presynaptycznej impuls zapoczątkowuje tzw. Jest to zjawisko polegające na zainicjowaniu przez falę depolaryzacji (impuls nerwowy) uwalniania neuroprzekaźnika do szczeliny synaptycznej.

Manipulacje uciskowe stawów kręgosłupa (mobilizacje z impulsem, mobilizacje z pchnięciem końcowym).

Zastosowany impuls winien być krótki, o względnie małej sile i niewielkiej amplitudzie.

IMPULS

  IMPULS (łc. <impulsus> = uderzenie, na­cisk) ang. impulse; fr. impulsion; nm.

Impuls siły

impuls siły; inaczej popęd (P).