Import

na koszty i wydajność pracy jest nieopłacalne, Obniżenie kosztów produkcji poprzez dostosowanie popytu do podaży (eliminowanie nadprodukcji) oraz tendencja do specjalizowania się w tych dziedzinach, w których posiadają komparatywną przewagę, Poszerzanie asortymentu o produkty bądź usługi, jakie w danym kraju nie można by było uzyskać, Import oraz eksport towarów jest jednym z głównych przyczyn wzrostu ekonomicznego i osiąganego dobrobytu państw zaangażowanych ...

Import inflacji

Import inflacji polega na przenoszeniu rosnących cen z rynku światowego na rynek krajowy. Rezultatem tego będzie dalszy import inflacji do Arabii Saudyjskiej i innych krajów, których waluty są powiązane z dolarem.

Substytucja importu

Substytucja importu jest celowym działaniem, które ma na celu przeniesienie pewnej części dóbr oraz usług importowanych na rzecz eksportu. Substytucja importu pozwala na rozwój nowych oraz wzmocnienie konkurencji istniejących gałęzi wewnątrz kraju.

Eksport i import towarów - podatek VAT

W ustawie o VAT przy imporcie towarów nie podaje się sposobu przemieszania towarów przez terytorium RP ( brak odwołania do konkretnej czynności), dlatego importem towarów będzie także przywóz towarów na polski obszar celny, w przypadku objęcia towarów procedurą odprawy czasowej.

Kierunki i struktura EKSPORTU i IMPORTU POLSKI

Na import tych towarów konieczne są środki uzyskiwane z eksportu naszych wyrobów, a to jest wadą.

Rynek paliw płynnych i ciekłych - IMPORT, EKSPORT

Wyszczególniono 1985 1989 1991 1993 Pozyskanie 5194 4877 3973 3945 Import 974 1094 896 903 Eksport 1046 897 706 769 Wzrost(+),spadek(-) zapasów -92 -34 +38 +55 Zużycie globalne -straty przemian -zużycie bezpośrednie 52214 1288 3739 5108 1261 3728 4124 1124 2924 4134 1054 2984 Największymi importerami benzyn w 1994r.

Instrumenty Wspólnej Polityki Handlowej wobec importu z krajów trzecich

Dla ochrony rynku wewnętrznego stosowane są trzy głowne rodzaje postępowań: antydumpingowe, antysubwencyjne i przeciwko nadmiernemu importowi.

DOKUMENTACJA IMPORTU

Zbiór dokumentów obejmujący co najmniej: umowy (kontrakty) bezpośrednio zawarte z dostawcą zagranicznym lub z pośrednikiem; faktury handlowe; dowody odprawy celnej (SAD) Deklaracje Intrastat; rejestry dostaw importowych; dowody przyjęcia importowanych towarów do magazynu importera; dokumenty transportowe i spedycyjne oraz ubezpieczeniowe.

Jakie znaczenie ma niedofakturowanie lub przefakturowanie dostaw dla władz: celnych kraju importu, podatkowych kraju eksportu, podatkowych kraju importu, dewizowych kraju eksportu?

Dla władz celnych kraju importującego sztucznie zaniżone ceny międzyzakładowe oznaczają mniejsze cła importowe. Działania takie są wprawdzie nielegalne, jednak występują w świecie interesów, szczególnie w krajach rozwijających się, natrafiających na brak dewiz, oraz w krajach o wysokich cłach importowych.

Eksport i import kawy

Spośród wszystkich produktów pochodzących z regionów tropikalnych właśnie kawa zajmuje naj­ważniejsze miejsce w wymianie międzynarodowej. W wielu krajach, zwłaszcza Ameryki Łacińskiej, jest podstawą eksportu. Największym producen­tem kawy na świecie jest Brazylia, mimo że pierw­sze plantacje...

Recenzja pracy Dr Macieja Ulińskiego pt. "STARE I NOWE GENDER - IMPORTY"

Problematyka płci jest tematem od dłuższego czasu towarzyszącym naszemu życiu. Nie jednokrotnie bowiem mamy okazję czytać o molestowaniu seksualnym czy nierówności prawa wobec kobiet. Niezaprzeczalnym jest fakt, że w ciągu minionego stulecia nastąpił ogromny postęp w sprawie równouprawnienia płci. Ogromną rolę w tym procesie odegrały feministki. Chcąc śledzić ów proces wystarczy wejść do biblioteki i rozejrzeć się za odpowiednią literaturą. Najciekawsze i ...