Imperial

Czytaj Dalej

IMPERIAŁ

W Rosji carskiej złota 10-rublówka, a od 1897 r. 15-rubłówka; dawn. wierzch dyliżansu pocztowego, omnibusu konnego, z miejscami dla pasażerów; z ros. impieriał 'imperiał' i fr. imperial 'cesarski; górka (omnibusu)' od łac. imperium, zob. Imperator.

ORDER ZJEDNOCZENIA (Ordre imperiale de la Reunion)

Ustanowiony w 1811 przez Napoleona w celu wynagrodzenia tych mieszkańców ziem przyłączonych do cesarstwa (m.in. Holandii), którzy utracili dawne ordery. Chodziło również o ograniczenie liczby krzyży Legii Honorowej, przyznawanych cudzoziemcom. Na awersie widniał tron cesarski i symbole państw...