Imperia

Imperia

Czytaj Dalej

Imperium perskie

Utrzymanie całości tak w swej istocie kruchego imperium (nigdy wcześniej nie istniało większe) przez prawie 200 lat było ogromny sukcesem. Greccy najemnicy odegrali ważną rolę w rewoltach i wojnach domowych między rywalizującymi uzurpatorami, które coraz częściej trapiły imperium.

Geneza powstania imperium hiszpańskiego

Omawiając dzieje Imperium Hiszpańskiego nie sposób nie wspomnieć o instytucji Inkwizycji, jaka zaistniała w Portugalii pod presją jej potężnego sąsiada.

Imperia kolonialne- podobieństwa i różnice

Największym imperium kolonialnym stało się imperium brytyjskie, które podporządkowało sobie znaczne obszary Azji i Afryki. Inną różnicą będzie fakt, iż Rosja poszerzała swoje imperium tylko o sąsiednie tereny, nie miała kolonii położonych za oceanami.

Imperium brytyjskie w 1914 r.

Zwartość tego imperium zależna była z natury rzeczy od środków komunikacji; rozwój żeglugi i pojawienie się parowców między XVI a XIX wiekiem uczyniły z tego imperium możliwą i dogodną Pax — „Pax Britannica”, ale znów rozwój  lotnictwa lub szybkiej komunikacji lądowej może ją w każdej chwili uczynić niedogodną.

Wzrost imperium rzymskiego

Cezar odparł germański najazd na Galię i cały ten kraj przyłączył do imperium; dwukrotnie przepłynął przez kanał do Brytanii (55 i 54 przed Chr. Granice imperium rozszerzają się teraz do swej największej rozciągłości. Ekspansja imperium rzymskiego dobiegła kresu.

Imperium Karola V

Kolejnym trudnym przeciwnikiem okazało się być tureckie Imperium Ottomańskie. Podzielił swoje imperium między brata Ferdynanda, który został księciem Austrii i cesarzem niemieckim, i syna Filipa, który otrzymał Hiszpanię, Włochy i Niderlandy.

Administracja w średniowiecznych imperiach azjatyckich

Administracja w imperium perskim W państwie Partów władza królewska posiadała wiele istotnych kompetencji, w zakresie dowództwa wojskowego, kierownictwa polityką państwową czy też sprawowania wymiaru sprawiedliwości.

Imperium osmańskie w XIII - XVI w.

Całe imperium mameluckie znalazło się w ręku Turcji a szeryf Mekki uznał sułtana Selima I opiekunem religii muzułmańskiej. W swej polityce na Bliskim Wschodzie dążyli Turcy do odrodzenia lewantyńskich dróg handlowych zdając sobie sprawę, iż od tego zależy rozwój Egiptu i Syrii należących teraz do imperium otomańskiego.

Historia na przełomie XIX i XX wieku - Świat imperiów

Granice imperium rosyjskiego rozszerzały się nieustannie aż po lata dziewięćdziesiąte. Imperium Rosyjskie zmierzało do rozciągnięcia swych wpływów na Afganistan, który za własną strefę polityczną uznawali Anglicy.

Imperium rzymskie

Nie miało to jednak większego wpływu na funkcjonowanie całego imperium, którego rozkwit był rezultatem „pokoju rzymskiego" (łac. Za czasów Antoninów obszar imperium osiągnął swoje szczytowe rozmiary.

Powstanie i rozwój imperium Mongołów

, państwo Sungów (dynastia władająca w Chinach)zostało ostatecznie podbite, a granice imperium mongolskiego sięgnęły do Birmy i Wietnamu. Mongołowie stworzyli największe imperium świata.

Poczatki Islamu i Imperium Arabskie (ekspansja)

Na skutek wewnętrznych sporów imperium arabskie w X wieku podzieliło się kilka wrogich sobie państw między innymi kordobański kalifat Umajjadów na Półwyspie Iberyjskim i na kalifat Fatymidów w Egipcie.

Jak zostało zorganizowane imperium Aleksandra Macedońskiego

Mimo iż nadal jego władza miała charakter rządów osobistych, został jednak znacznie poszerzony krąg osób dopuszczonych do udziału w administrowaniu imperium.

Władza w Imperium Persów

Republika rzymska nie była jednak pierwszym w historii wielkim, zbiurokratyzowanym imperium. Przykładem może tu być imperium Persów, które­go władca tytułował się „największym królem kró­lów".

IMPERIA

" Po jej śmierci poeta Blosio Palladio napisał w stylu hiperbolicznym: „Mars dał Rzymowi imperium, a Wenus. " Imperia jako Safona fragment fresku Parnas (1509-11) Rafaela, Rzym, Watykan, Stanza delia Segnatura.

Restauracja imperium przez Justyniana

doszedł do władzy w Konstantynopolu cesarz Justynian I, który za cel postawił sobie przywrócenie dawnej świetności Imperium Romanum. Ułatwiła ją wznowiona na wschodnich krańcach imperium wojna perska i ciężkie walki z Berberami w Afryce.

Portugalskie imperium kolonialne (XVI w.)

Mimo kosztów związanych z rozbudową i Utrzymaniem imperium zamorskiego, boga­ctwa uzyskane z handlu indyjskiego i pozostają­ce w Portugalii były ogromne i stanowiły naj­ważniejsze źródło dochodów zarówno skarbu, jak i pokaźnej części społeczeństwa.

Europa Środkowa i Wschodnia w stalinowskim imperium (1945 - 1955) - Ku nowemu imperium

Rzecz paradoksalna, znacznie mniejszym poparciem cieszyła się perspektywa włącze­nia do stalinowskiego imperium w krajach sąsiadujących ze Związkiem Radziec­kim.

Europa Środkowa i Wschodnia w stalinowskim imperium (1945 - 1955) - Oznaki rozpadu imperium. Upadek Berii. Nikita Chruszczow

Powołanie w maju 1955 roku Układu Warszawskiego, zastępującego dotychczasowe bilateralne sojusze, stanowiło ukoronowanie okresu niepodzielnej hegemonii radzieckiej w swym europejskim imperium.

Hiszpańskie imperium kolonialne

Imperium Inków przestało istnieć. Ameryka Środkowa i Południowa, z wyjątkiem terytorium Brazylii oraz Gujany, stały się częścią imperium hiszpańskiego, które na północy sięgało do dzisiejszej Kalifornii, Luizjany i Florydy.