Ilość

Czytaj Dalej

Na czym polega standaryzacja w zespołowych indeksach cen i ilości?

Standaryzacja inaczej eliminacja współczynników polega na przyjęciu stałego poziomu jednego z dwóch czynników – cen lub ilości - w przypadku agregatowego indeksu wartości, tzn. dla indeksu cen ustala się (unieruchamia) poziom ilości wszystkich artykułów, a dla indeksu ilości ustala (unieruchamia) się...

Zasady znakowania towarów o zmiennej masie, ilości i cenie w obrocie krajowym i wewnętrznym (sklepu, hurtowni)

Do znakowania towarów o zmiennej ilości stosuje się kody EAN – 13 zaczynające się od cyfry 2.

Numery 27 – dotyczą towarów ważonych lub o zmiennej ilości,

23 – dotyczy towarów z oznaczoną ceną.

Wymienione prefiksy oznaczają towary będące w obrocie ogólnokrajowym. Po symbolu prefiksu następuje numer...

Kontrola ilości przyjmowanej energii

Głód i sytość to dwa podstawowe odczucia determinujące przyjmowanie pokarmu. Odczucia te kontrolują dwa ośrodki znajdujące się w części mózgu zwanej podwzgórzem, do której docierają sygnały motoryczne, metaboliczne, hormonalne i termiczne (omówione szczegółowo w rozdziale 2.LI), które współtworzą...

Co to jest indeks Laspeyresa zmian ilości?

Indeks Laspeyresa zmian ilości mówi jak zmieniałaby się całościowo wartość wszystkich towarów w momencie badanym s stosunku do momentu podstawowego, gdyby w obu porównywalnych momentach ceny były niezmienne i takie jak w momencie podstawowym, a zmiana wartości nastąpiłaby tylko i wyłącznie na skutek...

Co to jest indeks Paaschego zmian ilości?

Indeks Paaschego zmian ilości to średnia harmoniczna indywidualnych indeksów ilości; informuje, jak zmienałaby się globalna wartość wszystkich towarów w momencie badanym w stosunku do momentu podstawowego, gdyby w obu porównywalnych momentach ceny były niezmienne i takie jak w momencie badanym, a zmiana...

Co to jest indeks Laspeyresa zamian ilości?

Indeks Laspayersa zmian ilości  mówi jak zmieniałaby się  całościowo wartość wszystkich towarów w momencie badanym w stosunku do momentu podstawowego, gdyby w obu porównywalnych momentach ceny były niezmienne i takie jak  w momencie  podstawowym, a zmiana wartości nastąpiłaby tylko i wyłącznie na...

Minimalizacja ilości odpadów

Charakterystyka

Odpadami w przedsiębiorstwie mogę być pozostałości procesów:

produkcyjnych - odpady poprodukcyjne, ścieki, dystrybucyjnych - opakowania, towary zniszczone podczas transportu, konsumpcji - zwroty, opakowania zwrotne.

W zależności od możliwości ponownego wykorzystania pozostałości...

Czynniki wpływające na podaż i ilość oferowaną

Podaż to ilość dobra, jaką sprzedawcy są w stanie zaoferować przy różnym poziomie ceny.

Czynniki określające krzywą podaży:

1) Technika:

- Postęp techniczny – wszelkie usprawnienia umożliwiające wzrost efektów przy tych samych nakładach (zmniejszenie kosztów produkcji).

- Usprawnienia natury...

Co to jest indeks Fishera zmian ilości?

Jeśli  przyjąć,  że indeksy  Laspeyersa i  Paaschego  poprawnie określają granice przedziału, w którym zawarta jest  prawdziwa wartość indeksu, to : 

Indeks  Fishera zmian  ilości  uważa się za  dobre przybliżenie indeksu właściwie   mierzącego zmiany  ilości ( rozmiarów  fizycznych...

Czy codzienna dieta dostarcza wystarczającej ilości witamin?

 

Niestety, nie. Nawet zdrowi ludzie narażeni są na niedobory różnych mikroelementów w diecie, nie wspominając tych, u których zapotrzebowanie na witaminy dramatycznie wzrasta w określonych sytuacjach np. z wiekiem, pod wpływem stresu, niekorzystnego działania czynników środowiska, choroby bądź innych...

Dlaczego niektóre zwierzęta składają stosunkowo dużo jaj, inne mniejszą ilość, a jeszcze inne zaledwie kilka

Rozmnażanie bezpłciowe nie występuje u zwierząt wyższych, ponieważ są one zbyt duże i mają zbyt skomplikowaną budowę, aby był możliwy prosty podział na dwie połowy lub wrastania nowego osobnika z ,,pączka" na ciele.

Rozmnażanie płciowe wymaga obecności i połączenia się plemnika z jajem, to...

Podział jaj ze względu na ilość żółtka

Podział jaj ze względu na ilość żółtka:

Alecytalne (bez) - strzykwy

Oligolecytalne (skąpo) - łożyskowce

Mezolecytalne (średnio) - płazy

Polilecytalne (dużo) - owady, ryby, ptaki, gady

1. Bruzdkowanie

a) holoblastyczne (całkowite) jaja: alecytalne, oligolecytalne, mezolecytalne

-...

Jaką ilość krwi pompuje serce?

Człowiek ma średnio około 5 litrów krwi. Serce pompuje ją wokół całego organizmu nieprzerwanym strumieniem. Prędkość przepływu krwi zależy od szybkości bicia serca i siły uderzeń. Serce dziecka bije szybciej od serca osoby dorosłej. Serce odpoczywającego nowo narodzonego niemowlęcia waży 20...

Jaka jest zależność między indeksami zmian wartości, ilości oraz cen

Wartości, ceny i ilości  są wielkościami, które mają szczególne znaczenie w badaniu zjawisk ekonomicznych. Indeksy  zmian tych wielkości są badane razem w tzw. indeksach  agregatowych ( zespołowych ), które w odpowiedni sposób  wyrażają łączne zmiany zachodzące w czasie w całej zróżnicowanej...

Jakie rodzaje wahań cen i ilości na rynku możemy zilustrować za pomocą modelu pajęczyny?

Za pomocą modelu pajęczyny możemy zilustrować trzy rodzaje wahań cen i ilości:

a) oscylacje tłumione (rynek wraca do stanu równowagi),

b) oscylacje stałe (wahania na rynku mają charakter ciągły i cykliczny),

c) oscylacje wybuchowe (rynek jest niestabilny, a amplituda wahań wzrasta).

Wymień i scharakteryzuj najważniejsze grupy przyczyn, zmieniających wzorce dzietności w dzisiejszym społeczeństwie (na rzecz zmniejszania ilości dzieci w rodzinie)

 

- obniżanie się tzw. wskaźnika dzietności, co powoduje szybkie zmniejszanie się liczebności wielu narodowości.

- przesunięcie tzw. szczytu urodzeń (czyli największej ich liczby dla danego pokolenia kobiet) z wieku 20-24 na 25-29 lat.

- Przekonania sprzyjające obniżaniu się wskaźnika...

Badanie, klasyfikacja i określanie ilości odbieranego surowca

Badanie surowca stanowi podstawę jego oceny (kwalifikacji) przydatności do przerobu. Ocena ta może być negatywna, dyskwalifikująca, (powodująca nie przyjęcie surowca) albo pozytywna (surowiec podlega dalszej kwalifikacji).

Kwalifikacja polega na rozdzieleniu materiału na klasy różniące się jakościowo...

Ilość i jakość spożywanych tłuszczów

W badaniach populacji krajów europejskich i pozaeuropejskich stwierdzono silną dodatnią korelację pomiędzy zawartością tłuszczów w diecie a zapadalnością mężczyzn na raka jelita grubego, dcóiy, gruczołu krokowego i płuc oraz białaczki. W przypadku kobiet korelacja taka dotyczyła, obok raka jelita...

Czynniki określające popyt na pieniądz zasady określania ilości pieniądza w obiegu

PIENIĄDZ W OBIEGU TRANSAKCYJNYM - to obieg pieniężny między przedsiębiorstwami produkcyjnymi a handlowymi oraz między poszczególnymi szczeblami handlu hurtowego i detalicznego.

Obieg transakcyjny - to obieg pieniężny związany z częścią wymiany w zakresie dóbr zaopatrzeniowych w sferze produkcyjnej...

Czy przy spożywaniu odpowiednich ilości owoców i warzyw uzupełnianie diety jest konieczne?

 

Stosowanym na co dzień artykułom spożywczym coraz częściej brakuje niezbędnych składników. W związku z tym nasza codzienna dieta nie jest w stanie pokryć zapotrzebowania na mikroelementy odpowiedzialne za optymalne zdrowie komórek, a co za tym idzie - za zdrowie całego organizmu. Należy to również...