Iliada Homera – arcydzieło literatury i wzór postaw

Była więc i z pewnością jest Iliada arcydziełem w dorobku kultury światowej.

„Iliada” i „Odyseja”

Iliada” i „Odyseja” są utworami może najbardziej uniwersalnymi spośród tych, jakie kiedykolwiek napisano.

Epopeje starożytne i późniejsze: Iliada, Odyseja, Pan Tadeusz

Ich udział w kierowaniu losem bohaterów jest znacznie mniejszy niż  w  Iliadzie (z wyjątkiem szczególnej opieki Ateny), Mojra nie występuje tu jako samodzielna siła, a bogowie odgrywają rolę stróżów  moralności: opieka bogów jest karą dla występnych, nagrodą dla  cnotliwych  (z wyjątkiem Posejdona, który mści się na Feakach).

ILIADA

Słynne przekłady Iliady: na łac. Iliada nieszczęść o niedolach, kataklizmach, nieszczęściach spadających na kogoś raz za razem; u Demostenesa gr. Iliada w skorupce orzecha.

Antyczny („Iliada”) i średniowieczny („Pieśń o Rolandzie”) wzór rycerza doskonałego.

Księgi „Iliady” wypełniają bohaterskie czyny wojowników walczących o Troję, zarówno Greków, jak i Trojan. W „Iliadzie” najwyższą wartością jest męstwo, waleczność.

EPIKA ANTYCZNA I NAJDOSKONALSZY JEJ TWÓRCA - HOMER - HISTORIA WOJNY TROJAŃSKIEJ I JEJ PRZEBIEG („ILIADA”)

Podczas wesela Tetydy i Pleusa bogini Eris rzuciła między siedzące boginie złote jabłko z napisem „dla najpiękniejszej”. Powstał spór, a sędzią w tej sprawie został Parys. Wybrał Afrodytę, która obiecała mu w nagrodę Helenę. Młodzieniec przyjehał do Sparty i porwał żonę Henelaosa. W całej...

Iliada i Odyseja Bohaterowie

Charakterystycznym rysem „Iliady” jest przedstawienie tylko jednej warstwy społecznej. Kobiety w „Iliadzie” żyją w cieniu mężczyzn i wiele się o nich nie mówi.

Wspomagani przez bogów - Iliada

Lektura Iliady skłania tedy do rączej smutnych refleksji nad naturą ludzką. (XXI, 315—316) Opisane w Iliadzie walki pod Troją przypominają partię szachów.