Ikonografia

Czytaj Dalej

BOLESNA MATKA BOŻA - W IKONOGRAFII

icki, Obraz z Donaborowa i zagadnienie ikonografii „Chrystusa w studni", TKHS 15 (1965) z. Zagadnienia ikonografii i stylu, BHS 31 (1969) 41-60; tenże, Niektóre zagadnienia ikonografii Męża Boleści, RMNW 15 (1971) z.

FRANCISZEK z ASYŻU - W IKONOGRAFII

CYKLE SCENICZNE - Materiał do ikonografii poszczególnychscen czerpano z Vita F. do Chrystusa jestnajważniejszym wydarzeniem jego życia i tematem jegoikonografii; od 1228 stata się obowiązującą sceną każdegocyklu i t e m a t em samodzielnym.

CESARZ - IKONOGRAFIA

Dla ikonografii bizant. Wybitną rolę w ikonografii c. Wizerunki Henryka LT (ostatniego z dynastii saskiej) najdalej odbiegają od imperialnej ikonografii.

DOBRY PASTERZ - IKONOGRAFIA

upowszechniano w ikonografii jako wyobrażenie boskiej troski i miłości wobec grzeszników. Taulera, w ikonografii D.

DZIEWICA - IKONOGRAFIA

oddziaływał też liryzm stylizowanej miłości dworskiej (/ninne), będący okazją do przeniesienia idei wybrań-stwa z ekklesia-sponsa (rozumianej jako wspólnota wiernych) na anima-sponsa, czyli indywidualną, miłującą duszę (adulescen-tula, filia Jerusalem, filia Sion), dzięki czemu powstało kilka motywów, specyficznych dla ikonografii d.

EPITAFION - IKONOGRAFIA

Ikonografia tej grupy kształtowała się w ciągu XV-XVI w. Dobrzeniecki, Niektóre zagadnienia ikonografii Męża Boleści, RMNW 15(1971) 69-76; N.

EWANGELISTA - W IKONOGRAFII

Przykłady nowej ikonografii prezentują m. ikonografia e.

CHRZEST - IKONOGRAFIA

Do najczęściej spotykanych w ikonografii wydarzeń nowotest.

DAWID - IKONOGRAFIA

Iwanoyko, Ikonografia stropu salt Wielkiej Rady, w: Interpretacja dzieła sztuki, Wwa 1976, 47-75; T.

FRANCISZEK SALEZY Św. bp. - IKONOGRAFIA

Głównymi motywami w jego ikonografii są wizje, np.

HIPOLIT Św. bp. - W IKONOGRAFII

H. występuje jako młodzieniec zkrótkimi włosami i brodą, w zbroi z włócznią lub mieczem wdłoni, niekiedy w książęcej szacie i koronie, zwykle z licznymiatrybutami swego męczeństwa - sznurem, kijem i koniem(wg legendy ręce i nogi H. przywiązano do ogonów dzikichkoni, które rozbiegły się na 4 strony i...

BISKUP - W IKONOGRAFII

Najwcześniejsze przedstawienia b.występują na mozaikach: postacie św. Ambrożego (S. Ambrogiow Mediolanie, 2. poł. V w.), św. Apolinarego z 4 b. (S. Apollinarein Classe w Rawennie, 535-540), Maksymiana (S. Vitalew Rawennie z 547), oraz na malowidłach ściennych: postacieOptata i Cypriana (grobowiec Lucyny...

CHRYSTUS KRÓL - IKONOGRAFIA

Ch.K. jest najdawniejszym z majestatycznych typów przedstawień Syna Bożego jako boskiego władcy w chwale, wyrażającym bibl. koncepcję jego król. godności w formułach ikonograficznych stosowanych do reprezentacyjnych wizerunków cesarzy; występuje w wersji tronującej i stojącej; Ch.K. tronującego nie...

CYRYL i METODY - IKONOGRAFIA

Genczov, Swetii Kliment i sweti sedmeczislenici w domasznata ikonografija, Makedonski Pregled 3 (1927) 75104; Künstle II 177178; E.

CZYŚCIEC - IKONOGRAFIA

Przedstawienia cz. wystąpiły w XIV, a upowszechniły się w XV i XVI w., punkt szczytowy zaś osiągnęły w XVIII w. Tematykę cz. ujmowano w 2-strefowe kompozycje, ukazujące w partii dolnej cierpienia dusz poddanych oczyszczeniu, w górnej — źródło wyzwalającej je łaski, pośrodku zaś jako łącznik...

DARY DUCHA ŚWIĘTEGO - W IKONOGRAFII

D.D.Ś. bywają zazwyczaj przedstawiane w postaci zwykłych gołębi w nimbach.

Najwcześniejsze przykłady zawierają kompozycje -* drzewa Jessego (miniatura w Légendaire de Citeaux, 1. ćwierć XII w., Musée des Beaux-Arts w Dijon), Chrystusa jako Mesjasza (witraż z 1141 w Saint-Denis pod Paryżem;...

DEKALOG - W IKONOGRAFII

Przedstawienia d. powstawały w XV w. zazwyczaj w postaci 2 smukłych, prostokątnych i półkoliście zamkniętych tablic; d. jest indywidualnym atrybutem -» Mojżesza i częstym motywem w scenach z jego życia, związanych z otrzymaniem 10 przykazań, rozbiciem tablic i powrotem z nowymi tablicami; występuje...

DEMON - W IKONOGRAFII

Przedstawienia d. nie oznaczają indywidualnych osób upadłych aniołów (szatana, Belzebuba), lecz raczej ich świtę, „legion" (Mk 5,9); dlatego nie mają jednoznacznie określonych kształtów i występują pod wielorakimi i zmiennymi postaciami; stosowane są również jako atrybuty niektórych świętych (m.in. -»...

DIAKON - IKONOGRAFIA

Na zabytkach przedkonstantyńskich d. przedstawiani są w coloblum, tj. w tunice bez rękawów (malowidło Pochód ofiarnlczy orantki), lub w tunice i paliuszu (złote naczynia liturg.); od VI w. w sztuce zach. w oficjalnym stroju liturg., tzn. w albie, tunice, dalmatyce, stule i manipularzu, a w sztuce wsch. w -»...