IDEALIZM - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY

W —» kognitywnej psychologiii. jest traktowany jako intelektualna postawa polegającana przykładaniu szczególnej wagi do idei oraz —> ideałów,będących wytworami umysłu, w przeciwieństwie do świata postrzeganego przez zmysły; niekiedy (zwł. przez badaczymarksistowskich) za przejaw i. (w opozycji zwł. do...

IDEALIZM - ASPEKT AKSJOLOGICZNO - SPOŁECZNY i TEOLOGICZNY

1. W teorii wartości, zwl. w e t y c e kognitywnej (— kognitywizm),przez i. rozumie się w szerszym sensie pogląd, wgktórego wartości lub normy mor. mają status obiektywny iobowiązujący (co jest jednym z podstawowych wyróżnikówetyki w stosunku do —> etologii 2, strzegąc jej przed —» relatywizmem);mor. i...