Ocena ideałów Średniowiecza i Renesansu

I.

1. Każda epoka ma swoje ideały, wzorce osobowe

a) średniowieczne ideały ascety, świętego, króla i rycerza

b) renesansowe ideały ziemianina, młodzieńca, rodziców i obywatela

2. Dlaczego kształtują się wzorce osobowe ?

a) każdy człowiek, dążąc do doskonałości, próbuje oprzeć się na...

Ocena ideałów Renesansu i Średniowiecza

I.

1. Każda epoka ma swoje ideały, wzorce osobowe

a) średniowieczne ideały ascety, świętego, króla i rycerza

b) renesansowe ideały ziemianina, młodzieńca, rodziców i obywatela

2. Dlaczego kształtują się wzorce osobowe ?

a) każdy człowiek, dążąc do doskonałości, próbuje oprzeć się na...

Porównaj i ocen cechy idealu rycerza starozytnego i sredniowiecznego na przykladzie "Iliady" i "Piesni o Rolandzie"

W zamierzchlych czasach pelno bylo wojen, walk, potyczek. Ludzie nie potrafili ze soba konstruktywnie rozmawiac, nie umieli znajdowac kompromisów. Czasem nawet blaha sprawa mogla doprowadzic do ogromnych konfliktów. Dodatkowo podzial ludnosci na zamoznych i biedote prowadzil stopniowo do wytworzenia nowej klasy...

Ego i superego (ideał ego)

Gdyby ego było jedynie częścią id zmodyfikowaną pod wpływem systemu postrze-żeń, reprezentantem realnego  świata zewnętrznego w psychice, to mielibyśmy do czynienia ze sprawą prostą. Jednakże dochodzi tu jeszcze coś innego. Motywy, które skłoniły nas do przyjęcia istnienia pewnego stopnia w ego...

Bogdan Nawroczyński „O ideale i procesie wykształcenia"

Bogdan Nawroczyński budując ideał wykształcenia brał pod uwagę wiele aspektów procesu edukacji. Rozważał bardzo dokładnie istniejące już schematy postępowania wychowawczego i szukał w nich dobrych i złych stron. Jednak głównym jego celem było wydobycie siebie i innych z ciemnego gąszczu niejasnych, nieścisłych i często niezgodnych ze sobą poglądów na nauczanie w jakim żył. Brakowało mu w takich myślach pedagogicznych jasności, ścisłości i zespolenia w ...

Ideał człowieka i obywatela w literaturze staropolskiej

Ideał człowieka i obywatela w literaturze staropolskiej

 

Stosunek człowieka do świata zmieniał się na przestrzeni wieków. Na kształtowanie się ludzkich poglądów miały ( i nadal mają ) wpływ wiele czynników. Poszczególne epoki oraz literatura i sztuka tworzona w czasie ich trwania odwzorowują różne...

Dążenie do ideału etycznego w literaturze średniowiecza.

Krzyż i miecz były symbolami ideałów średniowiecznego człowieka. Wytyczne dla życia duchowego i materialnego człowieka tworzyły dwór i kościół. Tu zrodziły się ideały etyczne: rycerza i świętego.

Teocentryczny system średniowiecza stworzył ideę o wyższości dóbr duchowych nad materialnymi...

Niezłomna wierność ideałom - fanatyzm, imperatyw, postawa nierealistyczna, dobrowolny wybór

Wielu bohaterów literackich stawało przed dokonaniem trudnych wyborów moralnych. Wybierając określoną drogę, kierowali się z reguły własnymi ideałami, sumieniem i dobrem ogółu. Wierność ideałom postaram się ukazać na przykładzie trudnych wyborów: Tomasza Judyma, bohatera "Ludzi bezdomnych" Stefana...

Czy asceza prowadzi do świętości? Ideał ascety w kulturze i literaturze średniowiecza na podstawie Legendy o św. Aleksym

Wiek XV był wielkim bujnego rozwoju poezji religijnej i świeckiej. Na szczególną uwagę zasługuje literatura hagiograficzna (żywotopisarstwo świętych), która ukształtowała się już z pierwszych wiekach chrześcijaństwa (IV V wiek) na Wschodzie. Ten typ literatury związany jest z popularnym w...

Ideał człowieka i obywatela w literaturze staropolskiej w epoce średniowiecza

Cechą charakterystyczną średniowiecza był teocentryzm, który oznacza umieszczenie w centrum kultury, literatury, sztuki i filozofii Boga, był On najwyższą wartością. Wszystkie dziedziny życia znajdowały się pod wpływem światopoglądu religijnego, więc motywy rozwijane w sztuce najczęściej...

Czy styl życia i ideały Sokratesa mogą być aktualne we współczesnym świecie ?

Czy styl życia i ideały Sokratesa mogą być aktualne we współczesnym świecie ? Moim zdaniem ideały i styl życia Sokratesa mogą być aktualne we współczesnym świecie, chociaż nie są one praktyczne w dzisiejszych czasach. Pewne zasady którymi się kierujemy w życiu mogą nawiązywać do ideologii Sokratesa, jednak są to tylko skrajności. W dzisiejszym świecie podczas „ wyścigu szczurów” nie ma czasu na rozpatrywanie problemów natury etycznej, trzeba szybko zrobić ...

The ideal school

The ideal school is every student’s dream. In that school students should feel relaxed and go to it with pleasure. So in the ideal school nice and understanding teachers teach. The classrooms’ decorations are students’ ideas. They have painted the classrooms; paintings illustrate scenes connected with certain subject. For example: in the classroom where history is thaught on the walls there are some historical scenes. Classes are big enough for students and teachers. Students ...

Problem winy, odpowiedzialnosci i wiernosci idealom moralnym w "Lordzie Jimie" Josepha Conrada

Glówny bohater, Jim, jest mlodym, szlachetnym i pelnym idealów czlowiekiem, który zaciaga sie jako kapitan na statek pasazerski 'Patna'. W momencie zagrozenia zycia calej zalogi i pasazerów (800 pielgrzymów) Jim znajduje sie w rozterce, bo wie, ze powinien ratowac pasazerów, ale chec zycia okazuje sie silniejsza...

Kulturowy ideał osobowości a osobowość podstawowa

Wg Szczepańskiego kulturowy ideał osobowości jest swoistym ideałem wychowawczym, zestawieniem wzorów do naśladowania. Kult ideał osobowy nie jest koncepcją osobowości podstawowej – charakteru społecznego (czyli charakteru narodowego). 

Charakter narodowy

- Typ osobowości występujący statystycznie...

AN IDEAL SCHOOL

In my opinion an ideal school is a place friendly for students and teachers. Teachers are nice for pupils and inverse. Here every peoples are indulgent for self. In one word every are nice to every. Classes count up to twenty persons - about ten boys and ten girls. In ideal school can't out of place for invalids. I...

IDEAŁ

 

IDEAŁ (nłc. idealis = idealny) ang. tlie ideal; fr. l'ideal; nm. das Ideal

To, co w najwyższej mierze czyni za­dość wymaganiom człowieka i dlatego staje się przedmiotem jego dążeń.

Wzór doskonałości w określonej dzie­dzinie myśli lub działania.

An ideal teacher

My primary school history teacher repeatedly told his classes that the primary purpose of a teacher was "to teach young people to think." I was deeply impressed by this simple statement. Years later, I can still vividly remember Mrs. Pająk's commitment to engage students in her history lessons to stimulate their...

Ideał człowieka oświeconego w Mikołaja Doświadczyńskiego przypadkach I. Krasickiego

Oświecenie było epoką bardzo charakterystyczną, jego twórcy stawali bowiem ponad wszystko kult rozumu, pouczali i krytykowali. Znamienny dla XVIII – wiecznej literatury dydaktyzm doprowadził do ustalenia nowego kodeksu praw, postaw i obowiązków ; pisarze wyselekcjonowali zalety, zganili wady, określili...

Ideał człowieka i obywatela w literaturze staropolskiej w epoce baroku

W baroku następuje powrót marności nad marnościami - Vanitas vanitatum et omnia vanitas.

Daniel Naborowski w utworze Cnota grunt wszystkiemu pokazuje, że niczym są różne ziemskie wartości, do których głupi człowiek przykłada wagę - kosztowny pałac, jadło pyszne, uroda kobiet, bogactwo i metale...

Wzorce osobowe epoki średniowiecza i ich związek z ideałami epoki (rycerz, asceta, władca)

Średniowiecze to termin na określenie dziejów w kulturze i historii , obejmujących czasy między starożytnością a nowożytnością . W tej epoce mamy do czynienia z przenikaniem się barbarzyńskich i pogańskich społeczeństw oraz chrześcijańskiej kultury późnego cesarstw rzymskiego . Filozofia...