Hylemorfizm

Czytaj Dalej

HYLEMORFIZM

Stanowisko hylemorfizmu sformułował Arystoteles przeciwstawia­jąc się jednostronnym ujęciom przyznają­cym samoistny byt bądź materii (jońscy fi­lozofowie przyrody, Demokryt), bądź ide­om (Platon). Duns Szkot różnie pojmowali w ramach hylemorfizmu wzajemny sto­sunek materii i formy (np.

HILEMORFIZM, hylemorfizm

(gr. hyle budulec, materia,morfe kształt, forma), filoz. teoria arystotelesowsko--scholastyczna, wg której na istotę ciał naturalnych (tj. każdegosubstancjalnego bytu materialnego podlegającego zmianomlub posiadającego dyspozycję do zmian) składa się materiapierwsza oraz forma substancjalna (—» forma i...