Hybrydy

Czytaj Dalej

Proteza kończyny górnej hybrydo­wa

proteza kończyny górnej hybrydo­wa; proteza kończyny górnej, której czynne mechanizmy ruchowe wyko­rzystują różne (odmienne) rodzaje -> źródła energii protezy kończyny gór­nej.