Układy z husytami

Husyci, nie uznając Zygmunta Luksemburskiego królem czeskim, ofiarowalitron Władysławowi Jagiełłę, lecz ich zabiegi udaremnił kanclerz Zbigniew Oleśnicki, biskup krakowski. Z tego nurtu wyłączyli się husyci mniej radykalni, nazywającysiebie sierotkami po śmierci przywódcy, Jana Żyżki.

Kim byli Husyci

Konfederaci ponieśli klęskę w bitwie pod Grotnikami w 1439 i tym samym husytyzm w Polsce upadł. Husyci wspomagali Władysława Jagiełłę w walkach z Krzyżakami, oddając do dyspozycji Polaków ośmiotysięczny oddział posiłkowy.

Husyci

Husyci przyjęli jego poglądy, między innymi uznali zasadę przezna-czenia, a także twierdzenie, że Pismo Święte jest jedyną normą wiary.

HUSYCI

Wyznawcy ruchu religijno-społecznego, husytyzmu, zapoczątkowanego przez Jana Husa (ok.

HUSYCI

—» Husa; sami wyznawcy jego idei (—» husytyzm)nigdy nie określali się tym mianem, a uznając je zaobraźliwe, mówili o sobie jako o „prawdziwych uczniachChrystusa" i „obrońcach prawdy Chrystusowej".