Hunowie

Hunowie

Czytaj Dalej

Hunowie i koniec cesarstwa zachodniego

Hunowie czynili najazdy i spustoszenia, lecz nie osiedlali się na stałe. Właściwi Hunowie znikają z historii, zmieszam z otaczającą ich, bardziej liczną ludnością aryjską.

HUNÓW NAJAZDY NA CESARSTWO RZYM­SKIE 375-454

Następnie Hunowie splądrowali Mediolan i Pawie. Chcąc ocalić Rzym przed zniszczeniem, papież Leon I Wielki (390P-461) stanął na czele po­selstwa wysłanego do Attyli; nie wiadomo, jakich użył argumentów, ale Hunowie osz­czędzili Rzym i obładowani łupami ruszyli przez Alpy na północ.

Pojawienie się Hunów i wkroczenie Wizygotów do imperium

Część z nich, Biali Hunowie (Heftalici), utworzyła silną organizację w V w. Hunowie zadali klęskę wschodniemu odłamowi Gotów, Ostrogotom, niszcząc całkowicie ich związek i rozsiewając wśród germańskich ludów panikę.

HUNOWIE

Koczowniczy tur. lud azjatycki zaliczany do ałtajskiej rodziny językowej, zorganizowany w związek państwowo-plemienny o gł. militarnym charakterze, pojawił się w Europie (Morze Czarne, Dunaj) w IV w., do szczytu potęgi doszedł pod władzą Attyli (zob.); po jego śmierci państwo Hunów się...

WIELKA WĘDRÓWKA LUDÓW I ZAŁAMANIE SIĘ CESARSTWA NA ZACHODZIE - NAJAZD HUNÓW

 

Polityka prowadzona w Galii przez Aecjusza przyniosła owoce w momencie zagrożenia tego kraju w r. 451 przez Hunów. Lud ten pod rządami Attyli podjął nową ofensywę przeciwko Zachodowi i, posuwając się wzdłuż pogranicza rzymskiego po obu stronach Dunaju, przekroczył Ren i wtargnął do...

HUNOWIE

Lud pasterski pochodzenia turskiego, przebywającyw środk. Europie w IV-V w.

Ojczyzną H. były stepy w Azji, na wsch. od jeziora Bajkał;H. od II w. prz.Chr. najeżdżali Chiny; w II w. po Chr. przebywalina pogórzu Uralu; w IV-V w. atakowali Afganistan,Indie, Persję, Armenię; ok. 370 pokonali —> Alanów, 375...