Poczucie humoru

Poczucie humoru to jedna z podstawowych rzeczy, jakie odróżniają ludzi od zwierząt. To umiejętność abstrakcyjnego myślenia i równoczesnego kojarzenia kilku rzeczy, co w efekcie wzbudza reakcję: niewymuszony uśmiech lub śmiech odbiorcy. Poczucie humoru ma związek z inteligencją. Im ktoś ma większy iloraz inteligencji - zazwyczaj tym jest większe jego poczucie humoru. Osoba inteligentna (i do tego wykształcona) ma większe poczucie humoru od osoby prostej i niewykształconej.

Angielski humor

Angielski humor Angielski humor (również brytyjski humor) - określenie specyficznego poczucia humoru, które dominuje w Wielkiej Brytanii i zdobyło duże rzesze fanów i antyfanów na całym świecie. Angielski humor opiera się w głównej mierze na absurdzie, ironii, sarkazmie, humorze sytuacyjnym oraz zaskoczeniu i nieprzewidywalności wraz z ośmieszeniem i wyśmianiem. Żarty i skecze często dotyczą obecnej sytuacji politycznej lub jakichś ważnych wydarzeń kulturalnych.

Humor i dydaktyzm bajek I. Krasickiego

Ignacy Krasicki jest na polskiej scenie literackiej postacią szczególną. Początkowo związany ze stronnictwem saskim, potem zdecydowany zwolennik Stanisława Augusta Poniatowskiego, biskup warmiński był przez współczesnych mu określany „księciem poetów”. Będąc osobą duchowną, nie stronił bynajmniej...

HUMORY

Idea ta była jeszcze żywa w okresie Odrodzenia (Rej nazywał humory wilgotnościami); Ben Jonson w komedii E\eryMan in his Humour ang.

HUMOR

w formie bądź to zamierzonych (docelowych) humorystycznychprzeżyć (wytworzenie nastroju zabawowego lub relaksowegojako atrakcyjnej postaci spędzania —> czasu wolnego;-H> rozrywka), bądź też jako swoiste „humorystycznewstawki" inicjujące współdziałanie, intensyfikujące i łagodząceich uciążliwość, a przez uatrakcyjnienie celu wzmacniająceich —» motywację dokonań oraz ugruntowujące więź w—» grupie społ.