Humoreska

Czytaj Dalej

HUMORESKA

HUMORESKA, krótkie wesołe opowiadanie o nieskomplikowanej fabule, której komizm wzmacniają rozmaite zabiegi, tak kompozycyjne, jak językowo-stylistyczne: zabawne sytuacje, karykaturalnie zdeformowane postacie, dowcipna pointa, kontrast, kalambur, parodia.

HUMORESKI Z TEKI WORSZYŁŁY

HUMORESKI Z TEKI WORSZYŁŁY, najwcześniejsze dwa opowiadania H.