Poczucie humoru

Poczucie humoru pomaga też w zmniejszeniu dystansu między rozmówcami - taka osoba jest postrzegana jako bardziej wiarygodna i otwarta, co pomaga w kontaktach biznesowych.

Angielski humor

Angielski humor Angielski humor (również brytyjski humor) - określenie specyficznego poczucia humoru, które dominuje w Wielkiej Brytanii i zdobyło duże rzesze fanów i antyfanów na całym świecie.

Humor i dydaktyzm bajek I. Krasickiego

Humor bajek jest delikatny, wynika z zabawnych, zaskakujących sytuacji, czasem wręcz absurdalnych. Często jest to humor gorzki. To nie humor dominuje w bajkach, a pesymizm!

HUMORY

wersja 1616) charakteryzuje postacie ściśle wg teorii humorów, której punktem wyjścia były prawdop. humor 'wilgoć, płyn; jeden z 4 płynów organicznych*.

HUMOR

w formie bądź to zamierzonych (docelowych) humorystycznychprzeżyć (wytworzenie nastroju zabawowego lub relaksowegojako atrakcyjnej postaci spędzania —> czasu wolnego;-H> rozrywka), bądź też jako swoiste „humorystycznewstawki" inicjujące współdziałanie, intensyfikujące i łagodząceich uciążliwość, a przez uatrakcyjnienie celu wzmacniająceich —» motywację dokonań oraz ugruntowujące więź w—» grupie społ.