HUMMEL (Sd Kfz 165) - działo samobieżne

Niemiecka haubica samobieżna skonstruowana na podstawie za­mówienia Urzędu Uzbrojenia (Waffenamt). Początkowo plano­wano zamontowanie na podwoziu z części *PzKpfw III i IV haubicę kal. 105 mm, jednakże 25 lipca 1943 r. zapadła decyzja o wykorzy­staniu haubicy kal. 150 mm. Proto­typ przedstawiono Adolfowi...

Johann Nepomuk Hummel

Austriak Johann Nepomuk Hummel (1778—1837), pianistakoncertujacy z wielkim powodzeniem w całej Europie (równie w Warszawie), podziwianyprzez współczesnych muzyków, był autorem siedmiu brawurowych koncertówfortepianowych, wariacji i dwu zbiorów preludiów we wszystkich 24 tonacjach, a nadtocenionych etiud i...