HUMANIZM I DEMOKRATYZM POGLĄDÓW Andrzeja Frycza- -Modrzewskiego.

W dobie humanizmu sprawy państwa podejmuje Erazm z Rotterdamu w dziele "Wychowanie władcy chrześcijańskiego" i w "Pochwale głupoty" oraz Machiavelli w "Książe" Działalność pisarska Modrzewskiego trwała od 1542 r.

Koncepcja radykalnego humanizmu według E. Fromma

Cechy miłości ojcowskiej: - Nie jest wszechobecna - Nie jest bezwarunkowa - Nie jest wszechogarniająca - Wsparcie, a nie sterowanie czy narzucanie-> Radykalny humanizm wierzy, że człowiek może pokonać każdą przeszkodę.

HUMANIZM RENESANSOWY

HUMANIZM RENESANSOWY, prąd filoz.

Orientacja nekrofilna i biofilna w koncepcji radykalnego humanizmu.

Jednocześnie każdy, kto miłuje życie powinien wzmacniać w sobie wolę życia, całkowicie praktykować humanizm.

Zadania wychowawcy w koncepcji pedagogiki radykalnego humanizmu.

Socjalizacja jednostek ludzkich w społeczeństwie zagrożonym tak wielką ilością destruktorów życia wymaga odrodzenia humanizmu.

Humanizm i prymas Łaski

Ośrodkiem humanizmu był przede wszystkim Kraków, a w mniejszym stopniu niektóre miasta-stolicebiskupie, jak Poznań, w którym biskup Jan Lubrański założył (1519) Kolegium, zwane też Akademią(Lubrańskie-go).

Biblia a Filozofia i Humanizm

Wychodzi wówczas na jaw „prawdziwe Ja” (Jaźń-Duch) człowieka z wnętrza- "prawdziwa dusza" czyli ostateczne myśli i jego wybory wartości jakimi się kierował w życiu i ukazuje innym ludziom „poziom swojego Humanizmu” .

PREKURSORZY IDEI HUMANIZMU W POLSCE - KONRAD CELTIS

−  niemiec, humanista

−  znalazł się w Akademii Krakowskiej

−  założył towarzystwo Humanistyczne

−  pisał ody, elegie, epigramaty

−  posługiwał się klasyczną łaciną

PREKURSORZY IDEI HUMANIZMU W POLSCE - FILIP BUONACCORSI (KALLIMACH)

−  prześladowany przez papiestwo Włoch

−  wykształcony, znał łacinę i posługiwał się nią

−  nauczyciel synów Kazimierza Jagielończyka oraz doradca Jana Olbrachta

−  pisał elegie i epigramaty

„ZIEMIA PLANETA LUDZI” A. DE SAINT-EXUPERY - HUMANIZM

−  poznać człowieka

−  miłość do człowieka, bezinteresowna

−  chęć poznania, ciekawość

−  miłość do życia

Dzięki głównemu bohaterowi autor przedstawił swoje losy podczas pracy lotnika. Latał na samolotach przewożąc paczki. Chęć poznania świata z innej strony, z góry, skąd nikt go jeszcze...

Humanizm w "Piesniach" i "Fraszkach" J. Kochanowskiego

Fraszka - drobny utwór wierszem, czesto o charakterze zartobliwym, oparty na dowcipnym pomysle, odmiana epigramatu; nazwe wprowadzil Kochanowski. Tematem moze byc wszystko: milosc, pochwala rycerskiej smierci, dom, zart sytuacyjny, teza filozoficzna, same fraszki, slawa, zycie dworskie.

- fraszki sa "na", "do"...

Humanizm wierszy Leopolda Staffa

Nie miał on do końca typowych cech modernistycznych. Np. Egotyzm, introspoktywność (rozważania, analiza własnych przeżyć wewnętrznych). Pierwszy jego tomik pt.: "Sny o potędze". Przeciwieństwo dekadentyzmu. Człowiek pragnie siły, mocy. O tym śni.

1. nietzscheanizm - "Kowal" czy "Sny o potędze"...

Humanizm wczesnego średniowiecza (Chartres)

SZKOŁA W CHARTRES

rola szkoły w Chartres: podniosła ogólną kulturę naukową średniowiecza, umożliwiła postępy filozofii, sama nowych owoców nie wydała

przedstawiciele:

Fulbert (X n.e.) – początek złotego okresu: środowisko uczonych i specjalistów, krytycyzm (zamiast...

SZKOŁA W CHARTRES. HUMANIZM WCZESNEGO ŚREDNIOWIECZA

W XII wieku, okresie rozkwitu wczesnej scholastyki, gdy Paryż kształcił teologów i dialektyków, druga wielka szkoła, szkoła w Chartres, zgromadziła humanistów. Szkoła ta, myśląca filologicznie i retrospektywnie, w filozofii nowych owoców nie wydała; nato­miast znakomicie podniosła ogólną kulturę...

Pedagogika specjalna jako teoria i praktyka - Humanizm treści, działań i efektów specjalnej edukacji oraz samopomocy

W humanistycznej wizji stosunków międzyludzkich główną teoretyczno-pragmatyczną przesłanką organizującą myślenie i działanie pedagogiczne - w stosunku do osób chorych i niepełnosprawnych w szczególności -pozostaje człowiek, jego wolność, godność, tożsamość i jego ludzkie sprawy jako wartości...

Humanizm i Humanitaryzm w miedzynarodowych przepisach ograniczających swobodę prowadzenia działań wojennych.

Prawo międzynarodowe to zespół norm regulujących stosunki wzajemne między państwami oraz organizacjami międzynarodowymi i innymi uczestnikami stosunków międzynarodowych mającymi zdolność do działania w stosunkach międzynarodowych. Prawo humanitarne to: 1. reguły postępowania służące człowiekowi, jego godności, zdrowiu i życiu, 2. normy uchwalone wspólnie przez państwa i przyjęte powszechnie w prawie międzynarodowym, 3. normy prawne ujęte w formie konwencji i ...