Humanitaryzm

Czytaj Dalej

HUMANITARYZM

  HUMANITARYZM (łc.

FILOZOFIE - HUMANITARYZM

Zwracał uwagę na godność człowieka, a równość i braterstwo uznawał za zasadę niepodważalną.  Oświecenie „odkryło” człowieka, który stał się centrum zainteresowania filozofii, nauki, sztuki i polityki. Dążono do ulżenia jego doli, oszczędzenia mu cierpień, zapewnienia wolności osobistej i...

ZASADA HUMANITARYZMU

Prawo karne musi uwzględniać prawa jednostki i chronić dobra jednostkowe , nie może im dawać jednak absolutnego priorytetu kosztem ochrony interesów państwa i jego organów , interesów ogólnospołecznych czy instytucji społ.

Zgodnie z tą zasadą prawo karne powinno być humanitarne, ludzkie w tym znaczeniu...

HUMANITARYZM, humanitarność

(łac. humanitas ludzkość,człowieczeństwo), pogląd lub postawa charakterystycznadla wielu nurtów społ., pedagog, i charytatywnych, któreuznając aksjologiczną wartość (wyjątkowość) człowieka wświecie (—» humanizm) postulują, w duchu braterstwa, uznanietroski o człowieka i jego potrzeby (—> empatia)...

Humanizm i Humanitaryzm w miedzynarodowych przepisach ograniczających swobodę prowadzenia działań wojennych.

Prawo międzynarodowe to zespół norm regulujących stosunki wzajemne między państwami oraz organizacjami międzynarodowymi i innymi uczestnikami stosunków międzynarodowych mającymi zdolność do działania w stosunkach międzynarodowych. Prawo humanitarne to: 1. reguły postępowania służące człowiekowi, jego godności, zdrowiu i życiu, 2. normy uchwalone wspólnie przez państwa i przyjęte powszechnie w prawie międzynarodowym, 3. normy prawne ujęte w formie konwencji i ...