Humanista

Czytaj Dalej

Fraszki Jana Kochanowskiego jako pamiętnik humanisty

To największe marzenie humanisty! Poeta średniowieczny pisał dla chwały bożej, humanista pragnie sławy i nieśmiertelności, bo wierzy, że twórczość ludzka godna jest najwyższego uznania.

Mikołaj Rej jako humanista

Humanistyczną radość i pochwałę życia niesie codzienna krzątanina gospodarska: sianie nasion, pielęgnowanie ogródka, sadu, łowienie ryb, polowanie, chów zwierząt.

"Fraszki" i "Pieśni" Jana Kochanowskiego jako manifest humanisty

Typowym, "sztandarowym" przykładem manifestu filozofii humanistycznej Jana Kochanowskiego jest pieśń "Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary? Równie humanistyczny charakter ma Pieśń II: "Serce roście, patrząc na te czasy.

Mikołaj Sęp Szarzyński : nowa koncepcja życia i człowieka (porównaj z postawą renesansowego humanisty)

Jakże inaczej na świat patrzy humanista! Podziwiamy stoicki spokój humanisty i umiejętność korzystanie z życia.

Stanisław Barańczak - wzór współczesnego humanisty

Humanistyczna zaduma nad sensem świata i życia ludzkiego, atakowanie kłamstwa, obrona prawdy stawiają Stanisława  Barańczaka w gronie wielkich pisarzy - moralistów.

„Jak żyć?” Omów pieśni J. Kochanowskiego, które są odpowiedzią poety – humanisty na to pytanie.

Zbiór ten zawiera 49 utworów napisanych w duchu humanistycznym, renesansowym.

Papież humanista — Pius II

Kardynał Rodrigo Borgia powrócił z legacji na konklawe i przez swój akces przeważył szalę na korzyśćkardynała ze Sieny, Eneasza Silvio Piccolomini, Piusa II (1458-1464).

Piccolomini, znany z uczoności, w trudnych warunkach materialnych zdobywał wiedzę, studiując prawo,choć interesował się przede...

List Humanisty przed śmiercią

Dzień I   Essej Hioba powstały w tymczasowym niesłusznym Areszcie Na pewnej indonezyjskiej  wyspie Celebes mieszkańcy jako najważniejszą  uroczystość w życiu  paradoksalnie uważają pogrzeb i przygotowują się do swojego pogrzebu już od młodości , na który gromadzą nie tylko pieniądze ale przede...