Hudson Bay

Hudson Bay

Czytaj Dalej

HUDSON, Lockheed - samolot

Hudson V dla RAF miał silniki R-1830-S3C4G i przywrócono w nim stanowisko dolnego karabinu maszynowego. Hudson VI był ostatnia wersją (w USAAF oznaczony jako A-28), używany był jako samolot transpor­towy do przewozu żołnierzy i zao­patrzenia.

JERVIS BAY - okręt

Brytyjski krążownik pomocniczy, wsławił się bohaterską walką na Atlantyku w obronie konwoju „HX-84", zaatakowanego 5 listopa­da 1940 r. przez niemiecki pancer­nik kieszonkowy * Admirał Scheer. Dowódca brytyjskiego okrętu kmdr E. S. F. Fegen polecił statkom kon­woju rozproszyć się, swojej załodze zaś...

Wyjaśnić istotę dylematu „make or bay”

(Robić czy kupić). Polega na podejmowaniu decyzji przez producenta, w jakim stopniu wykonywać we własnym zakresie funkcje zaopatrzeniowo – dystrybucyjne (make), a w jakim zakresie powierzać ich wykonawstwo wyspecjalizowanym podmiotom (buy).

HUDSON Henry

byli tak pewni, iż Hudson odkrył Przejście Płn. brzegu Zatoki (w której Hudson niewątpliwie zginął), ale wkrótce zawrócił, nie znalazłszy ani Przejścia, ani swego poprzednika. Hudson Bay, u płn.

Kompania Zatoki Hudsona

  Hudson’s Bay Company.

BAJUS, de Bay JACQUES

ur. w 2. poł. XVI w. w Mélin (Belgia), zm. 13 X 1614 w Lowanium, Teolog. Studia filoz. i teol. odbył w Lowanium, gdzie 1586 uzyskał doktorat i został prof, teologii; był założycielem Collegium Bayanum.

Ogłosił m.in. Oratio funebris patrui sui Michaelis Bau (Lv 1589), De venerabilis eucharistiae sacramento...

BAJUS, de Bay, Baio MICHEL

ur. 1513 w Mélin (Belgia), zm. 16 IX 1589 w Lowanium, Teolog, twórca bajanizmu.

W 1533-35 studiował w Lowanium filozofię, uzyskując stopień magistra artium, a 1536-41 teologię; 1544-50 wykładał filozofię na uniw. w Lowanium; po uzyskaniu 1550 doktoratu teologii został 1552 prof, egzegezy Pisma św. na...

BAY, Bai, Baj

Rodzina architektów, pochodząca prawdopodobniez Włoch (nazwisko B. występuje również we Flandrii),działająca w Polsce głównie w 1. poł. XVIII w.; nazwisko B.pojawia się w pol. źródłach archiwalnych od 1713 w związkuz budową rezydencji dla Sieniawskich w Warszawie.

1. ANTONI, zm. 15 III 1721 w...

CHURCHILL - BABE d'HUDSON

Baie d'Hudson (od 15 VII 1925 prefektury apost.

MORANT BAY POWSTANIE 1865

W 1865 biedni wieśniacy z pozostającej pod brytyj­skim panowaniem wyspy Jamajka zwrócili się z prośbą do królowej Wiktorii (1819-1901) o zgodę na uprawianie rządo­wych gruntów, ale nie otrzymali pozwolenia. Do wybuchu niezadowolenia doszło w dwóch jamajskich parafiach: Św. Anny i Św. Tomasza. Tłum...

GREEN BAY

Diecezja w pn. części Stanów Zjedn. (stanWisconsin) eryg. 3 III 1 8 6 8 z części terytorium archidiec. Milwaukeejako jej sufragania; utraciła część terytorium na rzeczdiecezji Superior ( 1 9 0 5 ) i La Crosse ( 1 9 4 6 ) ;

w diecezji przebywawielu emigrantów, zwł. z Irlandii, Niemiec, Belgii, Polskii...

BANTRY BAY, zat. u wybrzeży Irlandii

Gdzie miał wylądować w XII 1796 ekspedycyjny franc. korpus gen. Hoche’a. Korpus ten, załadowany na okręty eskadry adm. Justina Morarda de Galles (35 okrętów), wypłynął 15 XII z Brestu. Francuzom udało się ominąć flotę ang. i dotrzeć do Irlandii.

14 I 1797 tylko 25 jednostek zdołało powrócić...

LOWE Hudson (1769 - 1844), gen. ang., gub. Wyspy Św. Heleny

Ur. w Irlandii, syn lekarza wojsk., sam także rozpoczął karierę wojsk. Pozbawiony możnych protektorów, z trudem piął się w górę. W 1793 brał udział w obronie Tulonu, potem stacjonował w Ajaccio na Korsyce, m.in. w domu należącym do Letycji Bonaparte. Służył w Portugalii i na Minorce, gdzie...