Co zaobserwował teleskop Hubble'a?

Teleskop Hubble'a fotografował również obszary, gdzie rodzą się i umierają gwiazdy. Obserwował najjaśniejszą znaną gwiazdę wszechświata, ukry­tą za obłokami materii międzygwiezdnej po dru­giej stronie naszej Galaktyki. Wykonał także zdję­cia umierającej gwiazdy Eta Carina, odrzucającej...

Teleskop Hubble'a

Wysoko nad Ziemią Teleskop Hubble'a (TH) obserwuje Wszechświat z precyzją nieosiągalną dla żadnego teleskopu usytuowanego na Ziemi. Astronomowie zwykle budują swoje obser­watoria na szczytach gór, wyżej od chmur i ponad warstwą zanieczyszczenia atmos­fery ziemskiej. Ale nawet wtedy, uzyskany obraz...

Obserwacja kosmosu przez Teleskop Hubble'a (TH)

Zrządzeniem losu, kilka miesięcy po wysłaniu w kosmos TH, wokół otoczonego pierścieniami Saturna rozpętała się burza. Takie burze są ogromną rzadkością i na normalnie spokojnej planecie występują mniej więcej raz na 30 lat. Dlatego naukowcy skierowali teleskop w kierun­ku Saturna, żeby obserwować...

Na czym polegała nieostrość Teleskopu Hubble'a (TH)?

Błąd krzywizny wynosił tyle ile jedna pięćdzie­siąta szerokości ludzkiego włosa. Wystarczyło to jednak, żeby światło padające na zewnętrzną część lustra było skupiane w innym miejscu, niż światło odbite od jego centralnych partii - zjawi­sko znane jako aberracja sferyczna. Co jest...