Hrabina

Czytaj Dalej

Hrabina COSEL Anna Konstanze

Uzyskała tytuł hrabiny Cosel i przez 9 lat wpływała na politykę króla. Hrabina Cosel powieść (1874) J.