HRABIA

Słynny uwodziciel, hrabia Ory, korzystając z nieobecności hrabiego de Formentiers, który udał się na wyprawę krzyżową, usiłuje zapoznać się z cnotliwą żoną tego rycerza bądź w przebraniu pustelnika, bądź w habicie zakonnicy, co mu się jednak, dzięki komicznym nieporozumieniom, nie udaje.

Hrabia Henryk

Hrabia Henryk jest postacią, w której dopatrzyć się można cech i rysów osobowości zarówno ojca poety, jak i jego samego. Hrabia Henryk nie odpowiada bowiem ideałowi rycerza niezłomnego, szlachetnego, obrońcy ginącej sprawy.

Hrabia

Po perypetiach miłosnych i majątkowych Hrabia podejmuje powszechny aplauz dla narodowej sprawy.

KOZIEBRODZKI WŁADYSŁAW, hrabia, pseud. Juliusz Bolesta, Władysław Estarodzki i in.

KOZIEBRODZKI WŁADYSŁAW, hrabia, pseud. Hrabia Marian (1869), Nauczycielka, (wyst.

RZEWUSKI Stanisław, hrabia, pseud. Stanisław Stanisławski

RZEWUSKI Stanisław, hrabia, pseud. Hrabia Witold 1890), poruszające niekiedy drażliwe tematy obycz.

STRUTYŃSKI JULIUSZ, hrabia, pseud. Berlicz Sas

STRUTYŃSKI JULIUSZ, hrabia, pseud. hrabia S.

CHOŁONIEWSKI STANISŁAW, hrabia

CHOŁONIEWSKI STANISŁAW, hrabia, ur.

CIESZKOWSKI AUGUST, hrabia

CIESZKOWSKI AUGUST, hrabia, ur.

DZIAŁYŃSKI (ADAM) TYTUS, hrabia

DZIAŁYŃSKI (ADAM) TYTUS, hrabia, ur.

DZIEDUSZYCKI WŁODZIMIERZ, hrabia

DZIEDUSZYCKI WŁODZIMIERZ, hrabia, ur.

DZIEDUSZYCKI WOJCIECH, hrabia, pseud. Nienazwany

DZIEDUSZYCKI WOJCIECH, hrabia, pseud.

KICIŃSKI BRUNO, hrabia

KICIŃSKI BRUNO, hrabia, ur.

Hrabia ALMAWIWA

W drugiej jako niewierny mąż zaleca się do Zuzanny, garderobianej hrabiny i narzeczonej Figara, ale zainteresowane osoby udaremniają te zamysły, a hrabia pogodzony z żoną zaprzysięga jej wierność.

KRASICKI IGNACY, hrabia, krypt. X. B. W.

KRASICKI IGNACY, hrabia, krypt.

KRASIŃSKI ADAM, hrabia

KRASIŃSKI ADAM, hrabia, ur.

KRASIŃSKI (NAPOLEON STANISŁAW ADAM LUDWIK) ZYGMUNT, hrabia

przez siebie 1972 zbiorku); potępiano go jako człowieka „skrępowanego moralnie", pozostającego w tej mierze daleko w tyle za Mickiewiczem i Słowackim, atakowano jako wstecznika i konserwatystę, hrabiego-reak-cjonistę.

MIER WOJCIECH (ALBERT), hrabia

MIER WOJCIECH (ALBERT), hrabia, ur.

OLIZAR GUSTAW, hrabia

OLIZAR GUSTAW, hrabia, ur.

OLIZAR NARCYZ, hrabia

OLIZAR NARCYZ, hrabia, ur.

OSTROWSKI KRYSTYN, hrabia

OSTROWSKI KRYSTYN, hrabia, ur.