Hraban Maur

Hraban Maur

Czytaj Dalej

Odrodzenie karolińskie - Hraban Maur

I n n ym wybitnym uczniem Alkuina był Magnentius Hraban Maur, urodził sięmiędzy 776 a 784 r. Filozoficznie Maur reprezentuje zmodyfikowany stoicyzmi uważa, iż wszystko poza Bogiem jest cielesne.

MAUR(US)

Zm. 1118, biskup krakowski od 1109. Ok. 1110 wystawił najstarszy znany dokument polski przeznaczony dla polskiego odbiorcy, dla kościoła w Pacanowie.

Epitafium jego, odkryte w 1937 w katedrze wawelskiej, jest jedną z najstarszych inskrypcji w Polsce.

MAUROWIE

Mauri, Maurusii, w staroż. plemiona berberyjskie zamieszkujące Mauretanię (płn.

HISZPANIA XI - XIII WIEKU I JEJ POLITYKA W BASENIE MORZA ŚRÓDZIEMNEGO - PRZEBIEG WALK Z MAURAMI

  Nacisk wywierany przez chrześcijan na ziemie opanowane przez Maurów (tym mianem zaczęto oznaczać w Hiszpanii zarówno Arabów, jak Berberów), musiał dwukrotnie ulec osłabieniu na skutek zbrojnej interwencji afrykańskich Berberów.

HISZPANIA XI - XIII WIEKU I JEJ POLITYKA W BASENIE MORZA ŚRÓDZIEMNEGO - CHARAKTER WALKI Z MAURAMI

  W walce prowadzonej przez chrześcijan z Maurami stosowano system wypraw łupieskich (tzw.

FRANKÓW Z MAURAMI WOJNA PIERWSZA 718-732

Armia Karola pobiła Maurów w bitwie pod Poitiers 732; Maurowie wycofali się do Hiszpanii, a Karol zyskał swój przydomek Młot.

Awarowie i Maurowie

Racje polityczne nie pozwoliły królowi na toprzedsięwzięcie, lecz małe chrześcijańskie królestwo Asturii podjęło walkę (rekonkwista) o odzyskanieziemi hiszpańskiej, rządzonej przez Maurów.