FRERE WALTER HOWARD

Wyatt, Walter Howard F. Philips, Walter Howard F. Bishop of Truro, Lo 1947; Walter Howard F.

Howard Coonley

Howard Coonley jest jednym z przedstawicieli nurtu uniwersalistycznego.

KATARZYNA HOWARD

Kiedy jednak przedstawiono dowody podobnego postępowania po ślubie, została skazana i ścięta, bardziej ze względów politycznych niż moralnych; Henryk obawiał się rosnącej potęgi rodziny Howardów.

HOWARD JOHN

ur. 2 IX 1726 w Enfield k. Londynu,zm. 20 I 1790 w Chersoniu (Ukraina), inspirator reform więziennictwa.

Podróżując do Portugalii dostał się do niewoli franc, cozwróciło jego uwagę na stan więzień i skłoniło do działań narzecz reform więziennictwa; po zbadaniu więzień angielskichogłosił The State...

HOWARD PHILIP OP kard.

Imię zak. Tomasz, ur. 21IX 1629 w Londynie, zm. 17 VI 1694 w Rzymie, działaczreligijny.

Do zakonu wstąpił 1645 w Rzymie; po studiach filoz.-teol.przyjął 1652 święcenia kapł. i poświęcił się rekatolicyzacjiAnglii; w tym celu założył 1657 klasztor w Bornem k. Mechelendla ang. kandydatów do zakonu, a...

ARMSTRONG Edwin Howard (1890 - 1954)

Stres krótkofalowca

Radiotechnik amerykański. Od 1914 roku pracował na Uniwersytecie Columbia,od roku 1936 - jako profesor. Prowadził prace dotyczące odbioru fal radiowych.

W1913 roku wynalazł odbiornik o zwiększonej czułości i selektywności, w 1918 rokuopracował zasady odbioru superheterodyno-wego, w...