Horror vacui

Termin używany czasem w rzemiośleartyst. lub dekoracji arch. na określenie tendencji docałkowitego wypełniania pola powierzchni przedmiotumnogością motywów ornamentalnych, bez pozostawieniapustego tła. Zob. też amor vacui. <łac>